Общинска администрация предлага създаване на два регламентирани и обозначени платени паркинга пред стария и новия корпус на УМБАЛ Бургас, които да осигурят места за нуждаещите се и ред в паркирането за цялата зона. Решението ще бъде подложено на гласувано на предстоящата сесия на Общински съвет Бургас през септември.

За да се регулира процеса на паркиране, е необходимо общинския терен да се реорганизира и започне да се предоставя срещу заплащане, като се даде толеранс от 2 часа за безплатно паркиране в услуга на посещаващите болницата. За всеки следващ час след изтичане на първите два се предвижда заплащане, което се увеличава в зависимост от времето за престой. Така след втория до осмия час се предвижда заплащане на 1 лев на час, от деветия до дванадесетия час – 8 лева еднократно, независимо от времето през тези три часа, от деветия до двадесет и четвъртия час – 10 лева еднократно.

През последните години поради обществено значимата дейност, извършвана от най-голямото здравно заведение в област Бургас УМБАЛ – Бургас АД, откритите площи за паркиране пред сградата на болницата бяха изключени от обхвата на зоните за платено паркиране. Това решение обаче се оказа неефективно именно за нуждаещите се, защото се установи, че от възможността за безплатно паркиране в тази изключително натоварена и от редовен трафик зона се възползват предимно живущи в близост или други, които използват паркинга за постоянен престой на ППС. Това обезсмисля целеното облекчение, като същевременно дава възможност за нарушаване на правилата за паркиране, тъй като при необходимост, нуждаещите се спират директно и върху пътното платно. В този участък на града движението на ППС е изключително натоварено 24 часа от денонощието, тъй като това е единственият път, през който могат да преминават специализираните автомобили на спешната помощ към ЦСМП Бургас, които работят денонощно. Това е и единствено възможния маршрут за достъп и на автомобилите за хемодиализа, на пожарна безопасност, полиция.

В подкрепа на тези факти са ежедневните сигнали за нарушения на правилата за движение, с искания за репатриране на неправилно паркирали автомобили до ОП Транспорт при Община Бургас. В тази връзка е получен и сигнал от управлението на болницата за предприемане на мерки за обезопасяване на района от неправилно паркирали автомобили и за въвеждане на траен ред пред двата корпуса на болницата“, пише в докладната си записка кметът на Бургас Димитър Николов.