Точно 100 000 подписа могат да сложат край на опашките по границите. Внасям петиция в ЕП с настояване за европейски норматив от 1 минута време за проверка на камион по вътрешни за ЕС граници. Това съобщи евродепутатът от ГЕРБ Андрей Новаков, който вече активизира подписката.

Ежедневно стотици камиони, техните водачи и превозваните товари са блокирани на някои от вътрешноевропейските граници поради изключително дългото време за чакане и закъснения, свързани с проверки и контрол на тежкотоварните автомобили.

В определени случаи струпването засяга погранични населени места и оказва пряко отрицателно влияние върху качеството и чистотата на въздуха, повишава шума и замърсяването на околната среда, влошава здравето на европейските граждани, увеличава риска от ПТП и уврежда пътната инфраструктура, която не е пригодена за тази интензивност на тежкотоварния трафик. Затрудняват се и бизнеса заради нарушения график на доставките на товари. Такъв е случаят от района на Русе и Гюргево.

“Решението на тези проблеми трябва да започне с въвеждането на общоевропейски норматив от средно 1 минута за обработка на тежкотоварни автомобили на вътрешноевропейските граници, както и надлежното му спазване, което включва и санкции при системно неизпълнение. Затова стартирах тази петиция”, разказа Андрей Новаков.