Със заповед на министър-председателя на Република България Гълъб Донев на длъжността заместник областен управител на област Бургас е назначена Мария Ценова. Тя ще осъществява контрол върху дейността на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. Допълнителните ресори, за които г-жа Ценова ще отговаря, ще бъдат допълнително определени със заповед на областния управител проф. Мария Нейкова.

Мария Ценова има богат управленски опит. В периода 2001-2008 г. е била заместник областен управител. От 2008 до 2011 г. е заемала поста заместник-кмет на Община Царево. От 2018 до 2021 г. изпълнява длъжността заместник-директор на СУ „Н.Й.Вапцаров“ в гр. Царево. До назначаването й като заместник областен управител е преподавател по английски и руски език в същото училище.

Със друга заповед на министър-председателя, считано от днес, е освободен Тодор Иванов като заместник областен управител.