Към 1 юли 2022 г. нивата на минимално заплащане варират в широк диапазон сред страни членки на Европейския съюз.

Разликата между най-високата минимална заплата, регистрирана в Люксембург (2313 евро), и най-ниската - в България (363 евро) възлиза на 6,4 пъти. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й, съобщава БТА.

Минималните заплати се налагат чрез законодателен акт, често след консултация със социалните партньори, или директно от национално междусекторно споразумение.

Минималната работна заплата в България стана 710 лв. от 1 април. За това се договориха през март социалните партньори на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Предишното ниво на минималната работна заплата определено на 1 януари 2021 г. беше 650 лв. (332 евро) според данни на Националния осигурителен институт.

Средният годишен темп на растеж на минималните възнаграждения между януари 2012 г. и януари 2022 г. е най-висок в Румъния (+12,6 на сто), следвана от Литва (+12,1 на сто) и България (+9,4 на сто). Най-ниски средни годишни темпове на растеж сред са регистрирали във Франция и Малта (с по +1,4 на сто за всяка), следвани от Нидерландия (+1,9 на сто).

Към 1 юли 21 от 27-те членки на ЕС са въвели национална минимална заплата. Страните без такава са Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция.