Азербайджан е инициатор на големия проект за Южен газов коридор, чрез който азербайджанският газ вече се доставя на Балканите. Това заяви пред БНТ министърът на енергетиката на Азербайджан Парвиз Шахбазов.

Той посочи, че България е една от страните, които получават този газ непосредствено през интерконектора Гърция - България.

Азербайджан има дългосрочен проект с вашата страна, в съответствие с който по този договор ние ще имаме дългосрочни доставки на природен газ непосредствено от Азербайджан за България по същата инфраструктура, коментира министърът.

По негови думи интерконекторът между България и Гърция е абсолютно важно звено в проекта за Южен газов коридор, тъй като по начало в този проект са участвали седем страни, включително и България. На първия етап на Южния газов коридор този интерконектор има голямо значение, категоричен бе Шахбазов.

Той отбеляза, че България има достатъчно разклонена мрежа от интерконектори със своите съседи. "Така че, ако азербайджанския газ попада на българския пазар и днес той вече се доставя на този пазар, то когато интерконекторът Гърция - България бъде готов, доставките ще нараснат. И естествено, през България азербайджанският газ ще може на практика и чрез другите интерконектори да попадне в съседните страни", поясни министърът.


Той посочи, че в рамките на Южния газов коридор са подписани дългосрочни договори и Азербайджан не само по тези договори, но и през цялата история на дейността си в сферата на енергийните договаряния винаги е изпълнявал своите задължения. "Днес ние имаме дългосрочни договори в рамките на Южния газов коридор. Те са подписани за години напред, някои от тях са за двайсет и пет години, така че в техните рамки Азербайджан ще изпълнява своите задължения, това ще бъде сигурно и дългосрочно", увери Шахбазов.

Запитан дали е готов Азербайджан да увеличи количеството газ за Европа, и в частност за Западните Балкани, той отбеляза, че Южният газов коридор от самото начало е бил проектиран по такъв начин, че мощностите на доставките на енергоресурси, в дадения случай на природен газ, да могат да бъдат увеличавани двойно.

Така че сега ние работим върху разширяването на Южния газов коридор и когато тази инфраструктура бъде приведена в съответствие, разбира се в рамките на дадения проект, ние ще увеличим доставките на природен газ от Азербайджан за Европа, обеща министърът.


На въпрос къде се намира България на азербайджанската енергийна карта Шахбазов заяви, че чрез проекта на Южния газов коридор България е пряк партньор за Азербайджан.

Запитан доколко е възможно да се увеличи количеството газ през газовия интерконектор с Гърция, министърът обясни, че се работи за това до края на годината да се увеличат доставките на договорения природен газ и за да бъде постигнато интерконекторът между Гърция и България да бъде предаден за експлоатация. Щом това бъде направено, съответно и доставките на договорения природен газ за България ще бъдат увеличени.

На въпрос заинтересован ли е Азербайджан и от други енергийни проекти, които да осъществи в България и на Балканите, Шахбазов поясни, че всичко зависи от това за какви енергийни проекти става въпрос.

"Днес смятам, че всички ние сме ангажирани с въпроса за пълната реализация на Южния газов коридор. След като бъде завършен първият етап на този проект, смятам че можем, в рамките на двустранните контакти и сътрудничество между Азербайджан и България също така да разглеждаме и други проекти, като например проекти в сферата на зелената енергетика", коментира той.