Българската браншова камара ”Пътища” организира национален протест на 13 април, с искане за изплащане на дължими суми, съобщиха от Камарата. Протест ще има и на площад ”Народно събрание” в столицата.

"Управителният съвет на Камарата изразява крайното си възмущение и несъгласие от действията на народните представители в Народното събрание относно решението за отлагане на проекта за решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция "Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа", пише в съобщението.


Бойкотирането на решение, от което зависи безопасността и живота на гражданите на Република България, би могло да се определи като политически акт, свързан с амбиции и игри, в чиито заложници се превръща цялото население. Принуждаването на Агенция "Пътна инфраструктура" да спре изцяло работата на пътностроителния бранш, като близо година не възлага и не разплаща дейности, по напълно законните договори за текущ ремонт и поддържане, е проява на безхаберие и погазване на всички норми, заявяват от Камарата.

УС на ББК "Пътища" заявява категорично, че е недопустимо близо 100 хиляди души, работещи в пътния бранш, да бъдат поставяни в заложнически капан. Конструктивният диалог с държавните институции винаги е бил водещ за ББК "Пътища". Политическото говорене и разпространяването на неверни твърдение уронва престижа на бранша и показва липса на информираност за изпълнението на дейности по договорите за текущ ремонт и зимно поддържане.

Народните представители трябва да работят в името на доброто развитие на страната, а не да възпрепятстват движението на гражданите, за да извлекат политически дивиденти. Употребата на бранша с користни цели е отвъд рамките на морала, а неглижирането на поддържането на пътната мрежа застрашава стотици човешки животи ежедневно.