Макрорамката на проекта на бюджет на община Бургас за 2022 г. бе гласувана от Общинския съвет с 37 гласа за, 7 против и 1 въздържал се.

„Благодаря на всички общински съветници, които подкрепиха бюджета. Благодаря и на тези, които не го подкрепиха. Ще направим всичко възможно да се разубедите и да видите, че наистина има смисъл да се подкрепя стабилността и развитието на Бургас. Оттук-нататък отговорността ни е двойно по-голяма. Надявам се на по-добри време за нашия град“, каза кметът на Бургас Димитър Николов след гласуването.

При изготвянето на бюджета е използван консервативен подход, базиран на актуалните данни за изпълнение на Бюджет 2021 и местни приходи, формирани за поредна година без да бъдат завишавани местните данъци на гражданите.

Ето и каква е марорамката

Макрорамка

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности по Закона за държавния бюджет и собствени приходи за държавно делегирани дейности – 157 088 216 лева

Дейности, финансирани с общински приходи – 148 384 280 лева

Преходен остатък – 17 564 033 лева

Индикативен годишен разчет за средства от Европейски съюз – 74 000 000 лева

Общо: 397 036 529 лева

Как преминаха дебатите по бюджета, можете да прочетете тук.