Опозицията в Царево провокира дебат за съдбата на кораба, превърнал се в една от емблемите на Царево – „Горянин“ на последната сесия на местния парламент. Причината беше внесена от кмета Георги Лапчев докладна записка „Идентифицирането на останки на кораб „Горянин“ гр. Царево като културна ценност“. Това стана повод да бъдат обявени факти около начина, по който до момента местната власт реагира. Припомняме, че още в края на 2020 и началото на 2021 година общински съветници от опозицията изразиха тревога за начина, по който се пазят останките от кораба, който е свързан с историята на морското дело в града (ВИЖТЕ ТУК).

Общинският съветник Емил Пейчев изрази на последното заседание на ОбС опасенията си за бетонната площадка в Морската градина, предназначена за разположение на кораба. „Още преди една година отправихме питане към кмета за кораба. Тогава той каза, че е съхраняван добре и е направено всичко възможно да бъде запазен. Ние нямахме основания да не повярваме на твърдения, отправени от тази трибуна. Оказа се обаче, че корабът повече от 3 години е оставен на ул. „Христо Ботев“ – под дъжда и на други неблагоприятни атмосферни условия. Как може да се излъже от тази трибуна?! По-късно започна строителство в Морската градина, без табела. Има излят бетон около 200 кв. метра.. Установи се, че няма никакви строителни книжа за него. По-късно стана ясно, че всичко се е случвало по член от закона за поставяне на надгробни паметници и плочи. Не мисля, че корабът е някакъв вид надгробна плоча. ОТ РДНСК извършиха проверка, при която са установили, че издадено удостоверение за преместваем обект. Корабът може да го местим, но бетонната площадка преместваем обект ли е?“, попита Емил Пейчев.

Друг съветник от опозицията – Димитър Гочев от БСП, попита, ако след време друго общинско управление реши да премести кораба на покрива на музея например, какво ще стане с бетона в Морската градина.

На зададените въпроси и на изразените опасения от общинските съветници, кметът Лапчев отговори, че Общинският съвет не идентифицира обекта, а това го прави съответната служба към Министерството на културата. „Тя ще го направи, ако ние дадем този шанс. Това правим с тази стъпка....По отношение на дейностите, които са извършени, всички служби са дали своя отговор. Коментари относно нарушения не може да има, няма такива.“, каза той.

След сесията Емил Пейчев заяви, че счита тази докладна записка като практически вариант узаконяване със задна дата на бетониране в Морската градина. „Върху площ от 200 кв. м. е излят доста бетон и върху оформения постамент са сложили стария кораб . Всичко това се случи преди около година без проект, без разрешение на Общинския съвет, без строителни книжа и без съгласуване. Не го твърдя аз, а проверка на РДНСК от октомври миналата година. Г-жа Председателката на Общинския съвет предложи на общинските съветници с гласуването си да потвърдим, че този кораб е историческа ценнност и един вид пак официално да го позиционираме върху точно определен парцел в Морската градина.

Хубаво, но това място е отредено за зелена площ и няма как под бетона да скрием поредното спорно решение на общинската администрация. Кметът оправдава бетонирането с чл. 151 ал.1 т. 7 и т. 9 от ЗУТ, но за негово неудоволствие ние четем внимателно законите. А точно този член, тази алинея и тези точки се отнасят за паметници и за надгробни плочи.

На вас корабът „Горянин“ прилича ли ви на нещо подобно? Същевременно се опитват да го изкарат като преместваем обект, но това не променя факта, че върху зелената площ някой е излял доста бетон в нарушение на всички правила.

Затова си мисля, че ако корабът „Горянин“ в този си вид е паметник, той трябва да е паметник на беззаконието в Царево, а ако е паметна плоча, то на нея трябва да пише „В памет на всички безобразия на Община Царево“.“, смята Пейчев.