Държавата ще поеме здравните осигуровки на бежанците от Украйна. Това предвиждат промени в закона за здравото осигуряване, внесени от управляващите.

С тях ще бъде предоставена и възможност украинските бежанци да потърсят и личен лекар, а болниците ще получават пари от Здравната каса за всяка извършена здравна или спешна помощ на бежанците, на които е предоставена временна закрила.


С промените в закона за здравното осигуряване, внесени от управляващото мнозинство, изрично се посочва, че гражданите със статут на предоставена временна закрила са задължително здравно осигурени. По този начин се създава практическа възможност тези лица да ползват пълния пакет медицинска помощ, заплащана от Националната здравноосигурителна каса.


Дава се възможност в срока за предоставена временна закрила на чужденците от Украйна да се даде законова възможност и на тези с двойно чуждо и българско гражданство да се осигуряват в Касата. По този начин те ще ползват при необходимост медицинска помощ наравно с тези със статут на временна закрила.


През закона за здравното осигуряване се прави промяна и в Закона за убежището и бежанците, с която изрично се посочва всички граждани с предоставена временна закрила ползват здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно медицинско обслужване при условията и реда за българските граждани.


Предвижда се размерът на здравните вноски и източникът на финансиране да се определят с акт на Министерски съвет.


В момента украинските граждани, бягащи от войната, независимо от статута им, могат да ползват медицинска помощ у нас единствено при спешни състояния или да се възползват от прегледи, които отделни болници и лекари предлагат безвъзмездно.