През лятото ще дойдат първите пари от Брюксел по Плана за възстановяване и устойчивост. Това става факт, след като всички забележки от Европейската комисия за взети предвид и са направени съответните корекции. До края на седмицата в Брюксел отива финалния вариант.

Това обяви пред Българската национална телевизия министърът на иновациите Даниел Лорер.

Две са основните области, в които ще могат да стартират веднага проекти - развитие на индустриалните области и подкрепа на малки и средни иновативни предприятия.

"Кандидатстването ще бъде много подобно на кандидатстването за европейски програми, вероятно ще е опростено. Ще могат да кандидатстват фирми, оператори по критерии които ще бъдат предварително обявавани и ще бъдат бързи процедурите. Европа е много ясна - бъдещето на финансирането е зеленият преход. Това означава, че и в нашия европлан има заложени доста сериозни пера за зелен преход, а именно, за енергийни проекти от всякакъв вид - ВЕИ, системи за съхранение, които да осигурят и прехода на Маришкия басейн към една по-чиста икономика", обясни министърът.