На 15 октомври България ще внесе националния План за възстановяване и устойчивост в Европейската комисия. Това заяви социалният министър Гълъб Донев по време на срещата си със зам.-председателя на ЕК Дубравка Шуица, съобщиха от социалното ведомство.

Донев подчерта, че с изпълнението на заложените в него проекти в социалната сфера ще се реформира грижата за възрастните хора чрез изграждане на нови социални услуги, които предоставят качествена и съобразена с индивидуалните потребности на хората грижа в близка до семейната среда.

Дубравка Шуица очаква, че планът ще бъде одобрен от Европейската комисия в рамките на 1-2 месеца. Тя посочи дългосрочната стратегия на ЕК за селските райони и обезпечаването им с интернет свързаност сред най-важните условия за повишаване на качеството на живот и преодоляване на тяхното обезлюдяване.

Човекът трябва да бъде поставен в центъра на всички политики. Трябва да намерим баланса между развитието на изкуствения интелект и високотехнологичните производства и техният принос за създаването на качествена социална система, за да може хората да имат по-добър живот в родните си места, каза в заключение вицепремиерът Гълъб Донев.

Двамата обсъдиха възможностите за преодоляване на демографските предизвикателства в България и ЕС. Срещата на вицепремиера Гълъб Донев и зам.-председателя на ЕК Дубравка Шуица беше в сградата на Министерския съвет.

Пътят е чрез създаването на по-добри условия за живот в малките населени места и осигуряване на качествени грижи и услуги за децата и възрастните хора. Госпожа Шуица отговаря за въпросите на демокрацията и демографията в ЕК.

Осигуряването на достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за дългосрочна грижа е сред водещите приоритети на правителството, каза Гълъб Донев. Той подчерта, че служебният кабинет работи активно за изпълнението на инициативата на ЕК Европейска гаранция за детето, която има за цел да осигури безплатно образование, здравеопазване и грижи в ранна възраст за нуждаещите се деца.

Донев изтъкна и дейността по мерките за преодоляване на регионалните дисбаланси и обезлюдяването на малките населени места чрез изграждане на транспортна свързаност и достъп до социални, здравни и образователни услуги за населението в тези региони.