Международният валутен фонд прогнозира нарастване на брутния вътрешен продукт на България с 4,5% през 2021 г., след което икономическата експанзия да се забави леко до 4,4% през 2022 г., след което икономическият растеж да стабилизира около 2,8% в рамките на следващите няколко години до 2026 г.

По отношение на инфлацията в нашата страна МВФ очаква тя да нарасне с 2,1% през настоящата година и с 1,9% през 2022 г., след което средната годишна инфлация до 2026 г. да бъде около 2 на сто, допълва БНР.

Фондът прогнозира запазване на позитивния баланс по текущата сметка на България, като за 2021 г. очаква той да бъде 0,5% от БВП, през 2022 г. да бъде 0,3% от БВП и средно около 0,4% от БВП в периода до 2026 г.

Безработица в България ще стабилизира през 2021 г. на нивото от предходната година от 5,2%, след което МВФ очаква нивото на безработица да се понижи до 4,7 на сто.