Товарът на „Вера Су“ е чист карбамид, във водата няма тежки метали, съобщават от Министерство на околната среда и водите/МОСВ/. От ведомството уверяват, че екипите му продължават да проследяват ежедневно състоянието на морската околна среда в акваторията на авариралия кораб „Вера Су“.

В непосредствена близост до заседналия кораб са изследвани водите за съдържание на тежки метали – желязо, манган, цинк, олово, кадмий, никел, общ хром. Отчетените резултати по всеки от анализираните метали са под границите на стандартите за качество на околната среда, което е индикация, че водите около кораба не са замърсени с метални соли.

От МОСВ са предприети и действия за възлагане на пълен анализ на товара на кораба. Резултатите от анализа на пробата потвърждават, че товарът е чист карбамид, което напълно отговаря на предоставения информационен лист за безопасност на товара.

Направените анализи по биологични елементи за качество – фитопланктон /развитие на водорасли/ и хлорофил–а, потвърждават екологична оценка за „умерено състояние“ на крайбрежните води, където се намира заседналият плавателен съд, посочват от МОСВ.

Резултатите от пробите показват стабилност в стойностите на наблюдаваните показатели. Водните проби за амониев азот, взети в близост до кораба, също показват близки стойности. Потвърждава се отчитаната и до момента тенденция за задържане на стойностите на наблюдаваните показатели.

От ведомството посочват още, че продължават всекидневно да следят състоянието на водите в Черно море в непосредствена близост до заседналия кораб и остават в готовност за съдействие по време на следваща операция по разтоварване на кораба.