Заявление за гласуване по настоящ адрес може да подаде всеки гражданин до две седмици преди датата на изборите. На 14 ноември избираме следващия президент на Република България и нов парламент. Изборите ще бъдат 2в1.

Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес може да се подаде без да се изисква електронен подпис на страницата на ГД “ГРАО”.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция на страницата на ГРАО или чрез SMS на номер 18429= Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Справка може да бъде направена и на стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.