КЕВР проверява сигнали за пазарни злоупотреби, се казва в съобщение на регулатора. Комисията се е сезирала заради високите цени на тока.

Към момента КЕВР събира информация и доказателства относно съмнения, че ценовите равнища на електроенергийната борса са в резултат на забранено пазарно поведение, се казва още в съобщението. За посочения период 15 юли - 15 август 2021 г. в Комисията са постъпили два сигнала за пазарни злоупотреби.

Отбелязва се още, че: "регулаторът е предоставил наличните документи на ДАНС и МВР и оказва цялостно съдействие чрез предоставяне на експертиза".


От КЕВР отбелязват още: "заинтересованите страни следва да подават обосновани сигнали във връзка с борсовата търговия към Комисията като национален компетентен орган. Едновременно с това регулаторът изразява опасения, че евентуални необосновани твърдения в публичното пространство срещу пазарни участници могат да повлияят негативно върху ценовите равнища на електроенергийната борса".

В допълнение Комисията информира, че "в изпълнение на обявените на 27.09.2021 г. мерки за ограничаване на негативното влияние на високите цени на електроенергията на борсовия пазар, в рамките на своите компетенции, започва работа по промяна в нормативната уредба. Предстои да бъдат обсъдени възможни изменения в Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, в Правилата за търговия с електрическа енергия и в Методиката за определяне на цената на електрическата енергия за балансиране".