Комисар Иван Стоянов от Гранична полиция заяви, че има засилен мигрантски натиск като ежедневно между 100 и 200 мигранти биват недопускани от граничните полицаи на територията на страната. Те са предимно от Афганистан и по-малко от Сирия, Ирак и др. Това стана ясно след проведена среща в Областна управа-Бургас.

Областният управител и Гранична полиция на Бургас, Елхово и Малко Търново набелязаха мерки и предложения за справяне с мигрантския натиск. На срещата присъства и кметът на Малко Търново Илиян Янчев. Обсъдиха се конкретни мерки и предложения за справяне с мигрантския натиск по границата, които включват осигуряване на високопроходими автомобили, изграждане на пътна инфраструктура, осигуряване на високоскоростен интернет и не на последно място увеличение на щата.

Общо 235,613 км. е цялото възпрепятстващо гранично съоръжение, като 127 км. е в управление на областния управител на област Бургас, от които 104 км. са към гранична полиция Малко Търново.

Възпрепятстващото гранично съоръжение в частта, която е в управление на областния управител на Бургас, все още пробиви и липсващи части, но е налице друг голям проблем, а именно растителността, която деформира оградата и е само въпрос на време да бъде сериозно компрометирана“, заяви проф. Нейкова. Общо 88 км. трябва да се почистят от храсти и дървета, предимно акация, които са превзели оградата, както от южната, така и от северната част на съоръжението, поради неосигуряването на необходимите средства в началото на тази календарна година. „След почистването и с цел предотвратяване на последващо израстване на растителността трябва да се третира с химичен препарат, което трайно ще реши този проблем“, предложи комисар Васил Попов от гранична полиция Малко Търново.

Прогнозата е за увеличаване на този натиск и именно заради това трябва да предприемем изпреварващи мерки за недопускане задълбочаването на този проблем“, каза областният управител проф. Мария Нейкова.

На срещата стана ясно още, че пътната инфраструктура и подходите към съоръжението са в лошо състояние, което води задължително до бързата амортизация на автомобилите, пригодени за охраняване на границата.

С резултатите от проведената днес среща ще бъде изготвено мотивирано предложение за осигуряване на средства в размер на 1 млн. и 200 хил. лв., които ще обезпечат възстановяването, почистването и поддръжката на възпрепятстващото съоръжение, както и осигуряване на оборудване и технически средства за нормални условия на работа на екипите на гранична полиция, които работят на терен.

Следващата седмица предстои среща между областните управители на Бургас, Ямбол и Хасково с оглед предприемане на по-сериозни мерки за противодействие на мигрантския натиск.