На днешното заседание на Министерския съвет приехме важно решение, с което линията на бедността в България през 2022 г. се покачва до 413 лв. Стойността й е с 44 лв. по-висока в сравнение с 2021 г., което е най-сериозното увеличение в последните години.

Щастлив съм, че нашето правителство предприе този ход, който е малка, но важна стъпка в подкрепа най-вече на хората с увреждания, които получават финансова помощ, базирана на размера на линията на бедността, както и на други хора, получаващи социално подпомогане, размерът на което зависи от линията на бедността.


Служебното правителство промени и методиката, така че определянето на линията на бедност за страната ще се основава само на обективните статистически данни, с които работи Евростат.


По информация на НСИ бедните и изложени на риск от социално изключване българи са над 1,6 млн. души, като по този и редица други негативни показатели страната ни, за съжаление, дълги години остава на първо място в Европейския съюз. През годините съм говорил неведнъж, че това е не само морално предизвикателство пред нас - да правим така, че нашите съграждани да могат да водят по-достоен, европейски живот, но и че преодоляването на бедността и големите неравенства в обществото ни може да направи и икономиката ни по-силна. Необходимо е да правим повече стъпки именно в тази насока - за преодоляване на социалното разслоение. Благодаря на Министерството на труда и социалната политика за всичките им усилия в тази посока.