Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане промени в съществуващите медицински стандарти, съобщиха от ведомството.

С промените се намаляват въведени преди това ненужни изисквания към дейността на лечебните заведения, свързани с броя лекари, необходими за осъществяването на дейността, уточняват от МЗ.

Според МЗ, много от тези изисквания, въвеждани през годините, са в резултат на лобистки натиск, целящ административно ограничаване на предлагането на един или друг вид медицински дейности. Това доведе до ограничаване на възможностите за избор на пациентите къде да се лекуват и до свръхразходи на болниците за покриване на необоснованите административни изисквания.


Повечето от медицинските стандарти бяха отменяни, някои по два пъти от Върховния административен съд. Причината бе липса на ясни цели, очаквани резултати и оценка на въздействието върху дейността на лечебните заведения.

Голяма част от стандартите са прилагани вече повече от десетилетие. Макар приети с добри намерения - да се подобри качеството на медицинската помощ, няма обективни данни за постигането на тази цел. Вместо това, видим резултат от прилагането им е сключването на фиктивни трудови договори и търговия с дипломи.

От Здравното министерство подчертават, че възможността да се извърши една или друга медицинска дейност зависи от уменията и квалификацията на отделните специалисти, а не от техния брой. Броят на специалистите трябва да зависи не от наредба, а от обема и интензивността на работата в болничните отделения.


Целта на облекчаването на административни изисквания е болниците да намалят ненужни разходи и да увеличат възнагражденията на работещите лекари и медицински сестри. Така се дава и по-голяма свобода и възможности в преговорите между БЛС и НЗОК за национални рамкови договори. Те получават свобода да договарят специфични изисквания за всяка една дейност, без това да налага изменения в издадени вече наредби.