Предвид обявеното обществено обсъждане от Община Царево за намерението на кмета да изтегли дългосрочен кредит в размер до 8 млн. лева, ние общинските съветвици от ПП“Гергьовден“ се допитваме до вас: Желаете ли да стартираме процедура за референдум в Община Царево, за да решите вие дали да бъде поет този дългосрочен дълг? Това обяви общинският съветник Емил Пейчев, който е част от опозицията в местния парламент в Царево. Той, Станислав Добрев и Атанас Желязков са тримата представители на "Гергьовден" в Общинския съвет.

Документите за общественото обсъждане са публикувани на сайта на Община Царево и от тях става ясно, че предназначението на кредита ще бъде за изградане на нов медицински център. „Община Царево обявява провеждане на обществено обсъждане на намерението да реализира инвестиционен проект чрез поемане на дългосрочен дълг от "Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ" чрез Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие и установяване на механизъм за взаимодействие между страните във връзка с разширени възможности за финансирането на инфраструктура в България.“, посочват от администрацията.

Според Емил Пейчев средстата ще бъдат, за да се събори съществуващата сега в Царево Поликлиника и ще бъде построен нов медицински център с 3000 кв. м РЗП.

„Очакваме мнението на хората, след което, ако те желаят, ще преценим дали да внесем предложение за референдум по тази тема. Смятаме, че по този въпрос трябва да се чуе предимно позицията на мнозинството местни жители.“, каза Пейчев.