Общинският съвет в Бургас провежда редовната си сесия днес, на която ще бъде разглеждан бюджета на Бургас за 2021 година. Заседанието не е присъствено, дебатът ще се проведе онлайн и може да бъде гледано от всеки желаещ. В момента тече разискването на дневния ред.