Предвид въведените ограничителни мерки с цел овладяване на разпространението на COVID-19, кметът на община Созопол Тихомир Янакиев представи онлайн Проектобюджет 2021 за местните жители.

Във видеото той посочва акцентите в данъчната политика и предстоящите обекти.

Предвидено е увеличение в минимални размери (от 0,10 лв. до 0,30 лв./нощувка) на туристическия данък за категоризирани обекти като събраните средства ще бъдат инвестирани в широкообхватна реклама по различни по вид комуникационни канали, която да популяризира дестинация Созопол и разнообразието от културно-исторически и природни дадености на територията на общината, което от своя страна неимоверно ще повиши туристопотока.

Предвид Плана за финансово оздравяване, който Община Созопол спазва и с цел запазване и ръст на показателите за финансова стабилност, проектобюджет 2021 не включва разходи, които финансово не са обезпечени, а едни от перата, в които се предвижда намаление са разходите от фонд работна заплата в дейността общинска администрация, външни услуги и представителни разходи на кмета, които тази година ще бъдат в размер на само 13 000 лв.

Бюджетната рамка е 23 225 000 лв. , а капиталовата програма е в размер на 1 972 830 лв. и основните обекти, които залягат в нея са:

1.Рехабилитация на ул. "Републиканска" от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. "Одеса" и ул. "Одеса". Ново строителство от ул. "Одеса", изграждане на ул. "Цар Симеон Велики", ул. "Цар Асен Велики" и ул. "Хан Тервел" на гр. Созопол - 58 160 лв.

2.Авариен ремонт и изграждане на дъждовната канализационна мрежа по ул."Републиканска" - 622 200 лв.

3.Основен ремонт ул."Стара планина", ул."Черно море" с.Равадиново - 188 346 лв.

4.Изграждане на улична канализация за квартали 37,38,39,47,48,49 по плана на с.Равадиново - 50 000 лв.

5.Проектиране и реконструкция на съществуващ водосток по общински път над река Равадинска – 10 000 лв.

6.Улична водопроводна мрежа Крушевец I-ви етап – 35 000 лв.

7.Реконструкция и рехабилитация на общински път с. Атия- с. Росен- с. Равна гора - 209 361 лв.

8.Изграждане на площадки за подземни контейнери в гр. Созопол – 245 000 лв.

9.Проектиране и изграждане на автогара в Черноморец – 100 000 лв.

10.Закупуване на репатриращ автомобил – 50 000 лв.

11.Изготвяне на транспортен план за организация на движението и паркирането на територията на гр. Созопол – 18 000 лв.

12. Текущи ремонти на тротоари и бордюри – 161 300 лв.

Общественото обсъждане на Проектобюджет 2021 е все още в ход, като мнения и препоръки биват набирани както чрез онлайн анкета, така и през фронт офиса и официалния е-mail адрес на Община Созопол до 17:00ч. на 29.01.2021 г.

Линк към видеото: https://www.youtube.com/watch?v=OKUPPyvS5Wo Линк към Проектобюджет 2021: https://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=10155%3A-2021&catid=199%3A2012-04-11-07-38-51&Itemid=120&fbclid=IwAR0tqJ-Z1XBMr10qv1d1HutozefNovEeuQZy0cxbVzrOIAArWzbJo2aSgaU