Ще се заведе второ дело от съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции за процедурата по стойностите на фините прахови частици. Това стана ясно след отговор на министъра на околната среда и водите Емил Димитров към депутата от ДПС Джевдет Чакъров по повод наказателната процедура срещу България в областта на околната среда.

"От пълноправното членство на България в ЕС срещу страната са стартирани общо 102 наказателни процедури. От тях 83 са закрити. Към настоящия момент висящи са все още 19 процедури, като от тях 11 са на етап официално уведомително писмо", каза още министърът.


"Съдебните производства пред съда на ЕС са все още висящи, като нямаме произнасяне към настоящия момент. По две наказателни процедури имаме постановени установителни решения от съда на ЕС", информира още Димитров.