Българският лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса подписаха Анекса към Националния рамков договор 2020-2022.

Това съобщи на страницата си БЛС.

Документът регламентира в болнична медицинска помощ следните промени:

- Отпада забраната за лечебните заведения за болнична помощ да сключват договори с НЗОК за дейности по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури, по които не са работили до този момент.

- Запазва се увеличението с 10% на цените на клиничните пътеки, прието през август тази година.

- Запазват се и повишените цени на инфекциозните пътеки, както и цената на КП 104 (една от клиничните пътеки, по която се лекува COVID-19) - 1200 лв.

- НЗОК ще заплаща роботизирано оперативно лечение на онкологични заболявания и в урологията, общата, детската и гръдната хирургия.

И още:

- Увеличението средно с 10% на цените на всички дейности в първичната извънболнична помощ от август тази година се запазва и през 2021 г.

- Регламентира се поетапното въвеждане на електронното здравеопазване. Стъпка в тази посока е отпадането на тайминга при прегледите в ПИМП.

- В СИМП се запазва увеличението от близо 10% на цените на първичните и вторичните прегледи. Като всеки пациент ще има право на поне един контролен преглед, заплащан от НЗОК, след първия такъв при специалист.

- Запазва се възможността лечебните заведения от болнична и извънболнична помощ да получават 85% от обичайната си месечна заработка за цялата продължителност на епидемичната обстановка у нас. Разпределението на тези средства ще става по сега действащата методика.

Анексът към НРД 2020-2022 влиза в сила от 1 януари 2021 г