Предложеният законопроект за рибарство и аквакултури има няколко важни момента. Един от тях е създаването на отделен раздел като специфична стопанска дейност „Дребномащабен риболов“ в Черно море с риболовни кораби под 10 метра. Това по мое мнение е пробив, а специфичните особености в тази посока са сравнително близки до другия вид въведен риболов. Между първо и второ четене на Закона предстои от групата на ГЕРБ да направим предложения и да обсъдим всички важни и будещи противоречие моменти за този раздел“. Това коментира народният представител Иван Вълков по време на обсъжданията в зала днес, след които законопроектът за рибарство и аквакултури бе приет на първо четене.

Бургаският депутат подчерта, че по темата и подготвяните изменения са проведени редица обществени консултация и няколко сериозни обсъждания през месеците септември, октомври, ноември 2020 г., По време на тях бяха разгледани разгледани всички предложения, подадени от ИАРА, МЗХГ и от различни организации с рибарския сектор. По думите му голямият обществен интерес е предизвикал и известно забавяне на закона.

Освен дебати за дребномащабния риболов, такива ще има и в посока с така наречения билет за любителски риболов в Черно море, който вече ще се изисква според текстовете. Допустимият улов на ден е 5 кг. дневно, независимо от вида на рибата. Друг важен момент е заложената възможност капитаните на кораби до 12 метра да могат да попълват и изпращат данните от риболовния дневник по електронен път“, допълни още Иван Вълков.

Народният представител посочи като друг акцент Планът за действие, свързан с контрола, който се осъществява в рибарския сектор в Черно море. „От една страна е въвеждането на системите за индентификация AIS и тези за наблюдение и проследяване на корабите. Следи се в какви води и колко близко до брега е пребивавал корабът, на каква скорост е карал, пускал ли е трал. Корабите с над 12 и 15 метра дължина ще бъдат обордувани със съответните прибори. Между двете четения ще коментираме и ролята на ИАРА, нейният финансов и човешки ресурс за въвеждане на тези предложения в съответния срок“.

Със законопроекта се въвеждат и нови срокове за забрана на улов на риба и други водни организми в размножителен период, съобразно с биологичните особености на видовете. Актуализирани са минималните размери улов на някои видове риби или са отпаднали стари. С това се цели опазване на биологичното разнообразие.