Община Бургас планира да извърши промени в своята структура, с които да се оптимизира числеността на личния състав и намаляване на бюджетните разходи.

Предложенията за извършване на промените ще бъдат разгледани от Общинския съвет на предстоящата сесия през месец декември.

Първото от тях предвижда закриване на ОП "Спортни имоти" и ОП "Озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти", а ОП "Общински имоти" да обедини дейностите, които досега се извършват от трите предприятия.

С цел оптимизиране на числеността на общинската структура, намаляване на разходите и засилване на ефективността в работата на общинските звена в сферата на туризма, се предлага ОП "Туризъм" да поеме управлението на досегашните дейности, изпълнявани от Отдел "Туристически политики и дейности", ОП "Туризъм", ОП "Морски знаци" и Общинско радио "Гласът на Бургас". Вследствие на това преструктуриране четирите отделни структури ще престанат да съществуват като отделни звена.

Друго структурно изменение касае преминаването на Младежкия културен център под управлението на ОП "Летен театър фестивали и концерти".

Общинският съвет ще гласува и предложение да се създаде Общинско предприятие "Обреден комплекс". Идеята е то да поеме дейностите, които са извършвани от "Обреден комплекс" ЕООД, като бъдат разширен териториалния им обхват. Предприятието ще поддържа всички гробищни паркове на територията на общината.

В резултат на тези промени "Обреден комплекс" ЕООД, ще бъде прекратено чрез ликвидация, ще се прекрати и договорът за концесия с общината, въз основа на който дружеството оперираше гробищния парк.

На предстоящата сесия на Общинския съвет ще бъде гласувано Община Бургас, която е собственик на 72,68 процента от дяловете в "Бургасинвест", да предложи на останалите съдружници да придобие дяловете им. Това са общините Айтос, Карнобат, Камено, Несебър, Средец, Сунгурларе, Созопол и Царево.

Придобиването на 100 процента от собствеността ще даде възможност за сливане на "Бургасинвест" с търговското дружество "Чистота" ЕООД. То има звено със сходна дейност на "Бургасинвест" и при евентуално обединяване на двете дружества ще доведе до оптимизиране на административните разходи и по-ефективно управление на техните ресурси, което от своя страна ще позволи извършването на нов вид дейности.