Иск заради качеството на въздуха у нас и системно неизпълнение на задълженията си по европейското законодателство относно качеството на атмосферния въздух предявяват от Европейската комисия. Той ще бъде внесен в Съда на ЕС, а от него ще зависи ще отнесе ли страната ни сериозни глоби.

Според становище на европейската институция България систематично не е спазвала пределно допустимите стойности за фини прахови частици и съответно не са били предприети подходящи мерки, с които да се гарантира възможно най-кратък период на превишаване.

Новината идва на фона на притеснителни тенденции, които българската столица очертава последните дни. София се нареди на първо място в света по опасен въздух, а неведнъж бе и европейската столица с най-мръсен въздух. Междувременно обаче столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви, че проблеми с въздуха нямало. Днес обаче Столичната община пусна безплатни буферни паркинги заради поредните прогнози за високи нива на фини прахови частици.

“Тъй като искът се предявява във връзка с неспазване на предишно решение на Съда, той може да породи финансови санкции както за времето, изминало след първото решение, така и за времето от второто решение до осигуряването на цялостното му изпълнение”, посочват още в съобщението си от ЕК.

Днешният иск се предявява заради неспазване на предишно решение на Съда, като той може да породи финансови санкции както за изминалото време след първото решение, така и за времето от второто решение до осигуряването на цялостното му изпълнение.

В София, Пловдив, Варна и зоните Северна, Югозападна и Югоизточна са надвишавани нормите

За да изпълни решението на Евросъда от 2017 г., от България се очакваше да приложи редица мерки. Данните от периода 2015—2019 г. обаче потвърждават, че продължава установеното от Европейския съд постоянно неспазване.

Повече от три години след съдебното решение България все още не е осигурила спазването на определените в директивата пределно допустими стойности във всички зони за следене на качеството на въздуха.

Резултатите, постигнати към момента, са незадоволителни, тъй като страната ни все още не е започнала реално да прилага мерки по места, чрез които да се осигури спазването на пределно допустимите стойности

Постигнатите към момента резултати са незадоволителни, тъй като България все още не е започнала реално да прилага мерки по места, чрез които да се осигури спазването на пределно допустимите стойности, допълват още от институцията. Според Брюксел в България се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в ЕС както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности на фини прахови частици. . Особено големи са превишаванията при дневните пределно допустими стойности — те са отбелязани в 90 дни годишно, т.е. над 2,5 пъти повече от разрешеното съгласно директивата.