Бюджетът е разчетен така, че да може да се изпълнява от всяко правителство, независимо от конфигурацията на политическите сили. Това заяви министърът на финансите Кирил Ананиев пред Дарик радио.

Той напомни, че във финансовия план за следващата година е предвиден сериозен буфер в размер на 5% от разходите и трансферите на ведомствата и институциите или 650 млн. лв., които са предвидени в случай на извънредни разходи, причинени от COVID кризата.

"Финансовият министър трябва да осигури финансовата стабилност на държавата и майсторлъкът е да може да се намери баланс между исканията за възстановяване на доходите и бизнеса и обвиненията в задлъжнялост", каза още Кирил Ананиев.

"В доклада на рейтинговата агенция Standard&Poor"s от снощи се отбелязва подобрение в очакванията за развитието на българската икономика, тъй като вътрешното търсене е по-устойчиво на въздействието на пандемията, отколкото са били предварителните оценки на агенцията. На тази база S&P намалява с два процентни пункта спада на БВП, бюджетният дефицит ще остане умерен през тази и следващата година, след което се очаква бърза консолидация, съпроводена със значителен приток на европейски средства", каза Ананиев.

По думите му потвърждаването на рейтинга BBB със стабилна перспектива отразява очакванията а агенцията за бързо възстановяване на икономиката ни без поява на дисбаланси във външния и финансовия сектор през следващите две години.

Министърът уточни, че очакванията на МФ за дефицит през 2020 са около 4,4 %, COVID мерките за тази година са в размер на 2,818 млрд. лв. или 2,2 %, което означава, че без разходите за последиците от пандемията дефицитът е в рамките на 1,9 %.

COVID мерките за следващата година са 3,1 млрд. лв., т.е. дефицитът за следващата година без тях се очаква да възлезе на 1,5 % от БВП.

"Ниският спад на БВП ни дава възможност много бързо да пренастроим икономиката и да излезем на позицията на растеж, за следващата година ние предвиждаме ръст на БВП от 2,5 %, докато прогнозираният от рейтинговата агенция растеж е 2,6 %", допълни той.

Той допълни, че правителството осигурява редица мерки в подкрепа на семействата, бизнеса и институциите, които работят за ограничаване последствията от коронавируса.

"Бюджетните взаимоотношения с общините са един от приоритетите на Бюджет 2021 - за първи път те ще бъдат финансирани с над 700 млн. лв., като в тези допълнителни трансфери има увеличени на всички стандарти, на делегираните от държавата дейности, на капиталовите разходи, на изравнителната субсидия, на разходите за поддържане и снегопочистване на пътищата, както и допълнителни средства за тази и следващата година за предпазни и санитаро-хигиенни материали, тъй като това са неспецифични за тях разходи", посочи министърът.

Той допълни, че съгласно законовия механизъм, ако за периода на пандемията дадена община реализира по-ниски приходи, отколкото за същия период на миналата година, да може да бъде подпомогната с безлихвен заем от бюджета.

"Анализът на данните показа, че това са само няколко общини, до май т.г. приходите на общините изоставаха спрямо плана и спрямо същия период на миналата година, а към момента над 90% от общините са събрали приходите си, а някои дори са надхвърлили плана си", коментира Кирил Ананиев.

В отговор на идеята определен процент от данъците да остават в общините министърът на финансите отговори: "Предоставянето на приходоизточник трябва да бъде обвързано с ангажименти, тъй като с този ресурс, който евентуално би се отстъпил на общините, в момента се финансира публичния сектор, вкл. и по-голямата част от техните дейности".

Той заяви, че се работи съвместно с общините, изготвят се оздравителни планове с мерки за подобряване на управлението и за повишаване на приходната част, за да се стабилизират.