Странно разминаване за задълженията на Община Царево към Община Созопол за депото за депониране на отпадъци се получи днес на сесията на местния парламент в най-южната морска община. Общинският съветник от опозиционното движение „Гергьовден“ Емил Пейчев зададе въпрос за дължиата сума, като същвременно отправи и същия въпрос към администрацията на Созопол.

От трибуната на Общинския съвет, където администрацията дава отговор на питанията на съветниците, кметът Лапчев заяви, че средствата са в размер на 71 хил. лева.

Не такава обаче е цифрата, посочена в официален отговор на въпроса на Пейчев, даден от Община Созопол и подписан от кмета Тихомир Янакиев.

В него се казва, че Община Царево дължи сума в размер на 120 хил. лева за 2019-2020 г., представляваща дължима цена от потребителите на системата за поддръжка и експлоатация на РДНО Созопол. Посочва се още, че има и задълженията, съставляващи отчисления за общо 309 040, 05 лева по различни други разпоредби.

„Видно от горното, Община Созопол, като собственик на депото, дължи отчисления на всеки тон депониран отпадък от Община Царево в регионалното депо за полагане на отпадъци Созопол. Въз основа на получението до момента справки същите възлизат на 221 499, 42 за 2019 г. и 87 540, 63 за 2020 г. Общо по двата параграфа Община Царево дължи на Община Созопол 429 860, 05 лева.“, се посочва в писмото от общинската администрация в Созопол с дата 3 юни 2020 г.

„Сами преценете дали някой лъже от въпросните градоначалници.“, обобщи общинският съветник Емил Пейчев. След предходната сесия на местния парламент той обясни, че

питането му дали Община Царево има задължения към Община Созопол за депото в село Равадиново е заради опасение на представителите на опозицията, че от известно време в общината цари хаос относно боклука и кофите не се изхвърлят. Така започнали коментари сред хората, че има голяма сметка за плащане и царевските коли не били допускани до депото.