Терен от 525 кв. метра към хотел „Мерлин“ на фирма „Александрия“, която е известна с това, че осигурява ваканцията на чешки туристи по Южното Черноморие у нас, може да се окаже показателен за разпределението на силите в Общинския съвет в Царево. В 13-чления местен парламент 8 са представителите на управляващите от ГЕРБ, а тримата от Движение „Гергьовден“ и двамата от БСП до този момент се държат като твърда опозиция, несъгласна с действията на кмета Георги Лапчев. На предходната сесия на Общинския съвет предложението на председателя на ОбС Таня Янчева от ГЕРБ за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за признато възстановяване правото на собственост предизвика бурни дебати и не беше прието. За предложеието на Янчева гласуваха 8-мата представители на ГЕРБ, а четиримата присъстващи съветници от опозицията – против или въздаржал се. Тогава обаче отсъстваше един от представителите на БСП Димитър Гочев. На предстоящото в четвъртък заседание от неговото поведение зависи не само как ще се процедира с терена, но и дали в морската община опозицията ще продължи да бъде твърда.

Мениджърът на „Александрия“ Антоанета Игнатова на сесията през юни обясни, че всъщност теренът от 525 кв. метра са го ползвали от години, той е част от имота, който са купили. Наличността на общинска собственост станала ясна сега, когато от фирмата са подгтовяли документи за пред банка за кандидатстването за кредит с ипотека. Възникнал проблем със собствеността. Именно това е трябвало да бъде изчистено с решението на Общинския съвет.

Предложението предизвика критика от страна на общинските съветници от опозицията, състояща се от Движение Гергьовден и БСП. Тогава те предложиха други варианти за отделяне на 500 кв. метра. „ Ние искаме да решим проблема, не да лишаваме жителите на Лозенец от малкото зелена площ, която е останала. Те (б.ред. от „Александрия“) ще я купят, но това е земя за озеленяване и спорт. Сами виждате колко страдат нашите населени места от прекомерното застрояване и сега още 500 кв. метра от зелена площ да ги включим в обхвата на УПИ и да станат частна собствеост...Това ни боли. Нека бъде за широки общестнени функции.“, каза тогава общинският съветник Станислав Добрев от Движение „Гергьовден“.