ГЕРБ подаде два сигнала за купуване на гласове от кандидат за кмет на община и кандидат за общински съветник. на територията на Средец. Те са постъпили и до Общинската ицбирателна комисия. Подадени са и до РУ-Средец, както и до Районна прокуратура.

В сигнала се твърди, че на територията на града се купуват и продават гласове в полза на кандидат за кмет на община и кандидат за общински съветник. С оглед на това, че купуването и продаването на гласове е престъпление по Наказателния кодекс, общинската избирателна комисия –Средец счита, че установяването за извършване на престъпление е от правомощията на органите на МВР и Прокуратурата“, се казва в мотивите на комисията. Членовете й са излезли с решение, че предвид това, оставя двата сигнала без уважение.