Дискусия със земеделски производители и животновъди се проведе в Сунгурларе, а инициативата бе на кандидата за кмет от ГЕРБ Георги Кенов. На срещата присъстваше председателят на парламентарната Комисия по земеделието и храните и депутат Мария Белова, колегата й Галя Желязкова.

Голяма част от въпросите бяха свързани с изплащането на субсидиите от Държавен фонд „Земеделие”. Белова запозна присъстващите, че е планирано до края на тази седмица да започнат плащанията по Националната преходна помощ за говеда, овце-майки и кози-майки, които не са под селекционен контрол. През ноември ще бъдат изплатени средствата по de minimis. На 1 декември ще започне изплащането по всички схеми по обвързаната подкрепа за животни на 100%. Подкрепата за сектора дава и очакваните резултати.

„През последните 4 години българското животновъдство бележи ръст в резултат на специализацията на производството, като едновременно с това се наблюдава и увеличение на средния брой животни отглеждани в стопанство. През 2018 г. броят месодайни крави е нараснал повече от два пъти спрямо 2014 г. За същия период броят на месодайните овце е нараснал с 39 %. Броят на биволите също е нараснал с 39 %, а броят на свинете – с 15%“, коментира пред присъстващите си Мария Белова.

Обсъдени бяха и основните проблеми в сектор „Лозарство” и възможността на държавата за подпомагане на производителите.

„Всяка една добра идея ще намира подкрепа от нас. В община Сливен сме първите, които стартирахме охрана на земеделските земи - едно облекчение за производителите в региона. Съветвам и тук в Сунгурларе да организирате тази вид дейност в близките месеци“, допълни Мария Белова.

„Поемаме ангажимент да проведем ресорни срещи по наболели проблеми. Важно е да се обръща внимание на всеки един отрасъл от земеделието. В близките години в община Сунгурларе ще се провеждат подобни срещи по конкретни теми, с цел получаване на директна информация от държавните органи“ сподели народният представител Галя Желязкова.

В срещата взеха участие кандидатите за общински съветници от ГЕРБ Мария Димитрова, Иван Ангелов, Михаил Лолов, Боян Чанев, Сюлейхан Хасан, Ферди Хюлми и кандидатите за кмет от ГЕРБ на село Лозарево Димка Чанева, кмет на село Чубра Диню Иванов, кмет на село Славянци Асен Михалев, кмет на село Манолич Метин Гюджен и кмет на Грозден Иван Колев.