Притесненията за недостиг на ваксини против грип през 2019 г. са неоснователни, съобщиха от Министерство на здравеопазването. Те се позовават на факта, че при имунизационен обхват през 2017 г. ваксината е покрила 2,4% за всички рискови групи.

Имунизацията срещу грип е препоръчителна според Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България, съобщиха от МЗ.

Тя се препоръчва ежегодно на хората, навършили 65 години, както и на други лица: възрастни и деца над 6-месечна възраст, страдащи от някои хронични заболявания, за живеещи в организирани колективи.

Такива са специализирани институции за предоставяне на социални услуги, военни поделения, общежития и др. Имунизацията е препоръчителна за транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др. Тя е препоръчителна и за хора, които могат да заразят високорискови пациенти и членове на семейството им, персонал на лечебни, здравни и социални заведения.

Имунизационният обхват с грипни ваксини е твърде нисък, като за периода 2013-2017 г. средният обхват в страната е едва 2,4 на 100 души (2,17 - 2,61%), според продадените ваксини.

Заради ниския обхват на ваксината от здравното ведомство разработиха Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.

Имунизацията срещу сезонен грип е особено важна за хората в напреднала възраст, при които тежкото протичане и усложнения намаляват до 60%, а смъртните случаи с 80%, уверяват от МЗ.

Целта за първата година от влизане в действие на Програмата е да се постигне 10% имунизационен обхват, който да се повишава плавно всяка следваща година от действието на Програмата. През 2022 г. ваксината срещу грип трябва да бъде 25%.

Принципът, по който ще се поставят ваксини, ще бъде заложен в Указание за реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонен грип, осигурявани по Националната програма, изготвено от МЗ и НЗОК. След влизането му в сила личните лекари ще могат да заявяват количества ваксини за лица от пациентската си листа, отговарящи на критериите. Съгласно проекта на Указанието срокът за извършване на имунизациите обхваща периода от 1 октомври до 31 декември т. г.

Всяка ваксина се поставя след преценка на здравословното състояние на човека и липсата на противопоказания. Общопрактикуващият лекар е този, който познава лицата от пациентската си листа и техните придружаващи заболявания. Той е и изпълнителят на Националната програма и има професионалната компетентност да препоръча имунизация с противогрипнаваксина.

МЗ ще направи анализ на изпълнението на имунизациите при лицата от целевата група, така и годишни отчети за дейностите по програмата. При констатирана необходимост ще се търсят възможности за разширяване обхвата на програмата