Екип от хирурзи-онколози,специалисти по нуклеарна медицина от Комплексен онкологичен център Бургас и представители на доставчика на апаратурата въведоха в употреба гама детекторна сонда за интраоперативна прецизна диагностика при лечение рак на гърдата и малигнен меланом. Апаратурата бе въведена под ръководството на проф.д-р Костадинова дмн, национален консултант по нуклеарна медицина и радиология.

„Когато преди 30 години започнах работа в хирургичното отделение на Онкологичен диспансер Бургас основната оперативна техника, която се прилагаше при оперативно лечение на рак на гърдата беше операцията на Халщед- отстраняване на цялата гърда, гръдните мускули и регионалните лимфни възли, като при медиални локализации на тумора се правеше парастернална биопсия на лимфни възли от гръдната кухина след частична резекция на III-IV ребрена дъга. Въпреки това резултатите от лечението не бяха добри.Много от болните губеха битката със заболяването заради усложнения в жизнено важни органи като бял дроб, черен дроб, мозък, кости и др.А причината за усложненията беше късната диагностика. В Европа по това време – 80-те и 90-те години на 20в. се въвеждаха нови оперативни техники като се наложиха органосъхраняващите операции с допълваща лъчетерапия за локален и регионален контрол и като се разчиташе основно на подобрените възможности за ранна диагностика”, разказва д-р Тодор Ангелов, началник отделение по Онкологична хирургия.

Според него медицината и учените са осъзнали безспорния факт,че прогнозата на заболяването зависи от момента на поставянето на диагнозата,т.е.при ранна диагностика лечението е комплексно-локално и регионално с приоритет на оперативното и лъчелечение и с опции за излекуване, а при късна диагностика лечението е комплексно, системно с приоритет на лекарствената терапия.

„За да има ранна диагностика от значение е редовният профилактичен преглед, добрата апаратура, добре подготвени специалисти-мамолози и разбирането и съпричастност към проблема на самите жени. От собствен опит бих споделил, че прилагайки в своята работа органосъхраняващите оперативни техники за 20 годишен период мога да посоча не повече от 10 случая на локален рецидив или появата на нов тумор в лекуваната гърда”, споделя д-р Ангелов.

Онкологът обръща внимание, че често при прилагане на старите техники за оперативно лечение се получават неприятни за пациентите усложнения като оток на ръката, ограничаване подвижността и болка в рамото, намалена мускулна сила и др., които причиняват частична или цялостна инвалидизация на болните и намалена възможност за социална рехабилитация.

В същото време прилагането на щадящи оперативни техники трябва да гарантира на пациентите сигурност в резултата от лечението без да се влошава прогнозата.Това може да се гарантира само с прилагането на високо технологична апаратура, съчетаваща гарантирана практическа приложимост, да бъде лесна за приложение, безопасна за болните и на достъпна цена.

„По същество гама детекторната сонда за интраоперативно приложение представлява високо технологичен уред за регистрация на активност на изотопа 99 m Tc- наноколид, който се инжектира на пациента предоперативно и чрез нея да се идентифицира т.нар. сентинелен лимфен възел,този който е най-близо до тумора. Лимфният възел се отстранява и изпраща в хистологична лаборатория за експресно изследване-гефрир.

Прието е, че метастазирането по лимфен път е последователно,т.е.първо се засягат най-близките до тумора лимфни възли,а след това и по-отдалечените. На това се основава теорията за сентинелния лимфен възел, а именно, ако той е чист липсват метастази и в следващите нива и не се налага лимфна дисекция. Ако сентинелния лимфен възел е засегнат е необходимо да се извърши лимфна дисекция, като в хода на операцията могат да се идентифицират чрез сондата и лимфните възли от следващите нива и така да се прецизира дълбочината на дисецирането”, разяснява д-р Ангелов.

С гама детекторната сонда на пациентите ще се спести излишната оперативна травма и възможните усложнения от нея, ще се гарантира по-бързо въстановяване и рехабилитация без да се прави компромис с ефективността на лечението.

Метода е особено подходящ при пациенти в ранен, операбилен стадий на заболяването, както и при пациенти с придружаващи заболявания, повишаващи риска от прилагането на разширени оперативни техники.

С въвеждането на гама детекторната сонда за интраоперативна прецизна диагностика на сентинелни лимфни възли хирурзите-онколози в КОЦ Бургас ще бъдат може би единствените в България въвели в рутинната си практика този иновативен метод в полза на пациентите си.

Предстои период, през който внимателно ще бъдат наблюдавани,регистрирани и систематизирани резултатите от приложението на новата методика.