Покачва се броят на регистрираните случаи от остри респираторни заболявания (ОРЗ) сред населението на област Бургас, съобщиха от Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Бургас. Във връзка с усложнената зимна обстановка на територията на област Бургас и разпространението на остри вирусни инфекции, характерни за зимния сезон, РЗИ - Бургас извършва ежедневен анализ на регистрираните случаи от остри вирусни инфекции (ОВИ), случаите с усложнения, и заболяемостта от ОРЗ. Според резултатите от анализите за последните 7 дни на РЗИ - Бургас заболяемостта от ОРЗ и грип сред наблюдаваното население достига предепидемични стойности, но все още не са достигнати нива за обявяване на грипна епидемия. Към 11.00 часа на 8 януари заболяемостта е 189.14 на 10 000 души население, или регистрирани 384 случая, при наблюдавано население 20 302 души за област Бургас.
По информация на РЗИ - Бургас броят на заболелите се покачва по-бавно, за което причините са комплексни. От една страна ниските температури, усложнените зимни условия и превантивните мерки за ограничаване контактите при учениците (обявените допълнително за неучебни два дни 5 и 6 януари), до известна степен способстваха за намаляване темповете на разпространение на ОРЗ.
От РЗИ - Бургас подчертаха, че трябва да се има предвид, че рязкото спадане на температурите предизвиква стрес за организма и намаляват неговите съпротивителни и защитни сили, и той става по-податлив на вирусни инфекции, включително и на такива, предизвикани от вируси с по-ниска вирулентност.
Според анализите на РЗИ - Бургас към този момент, най-висока е заболяемостта сред децата от 0 до 4-годишна възраст, следвани от заболяемостта при децата между 5 и 14-годишна възраст. Регионалната здравна инспекция в Бургас подчерта, че наблюдаваните случаи при тези възрастови групи показват усложнения в 30% до 40% от случаите – пневмонии, тежки ларинго-трахеити и трахеобронхити. Данните за заболяемостта по възрастови групи показват, че разпространението на ОРЗ е основно сред децата, и то в ученическа възраст. Според резултатите от анализите на РЗИ - Бургас най-ниска е заболяемастта сред населението над 65-годишна възраст. От РЗИ - Бургас уверяват, че тежката зимна обстановка и ниските температури комбинирани с увеличения престой на децата при необичайно ниски температури, създава рискове от измръзване и нарастване на травматизма. От РЗИ - Бургас изтъкват факта, че продължителното охлаждане на тялото само по себе си е предпоставка за развитие на ОРЗ.
Във връзка с гореизложеното РЗИ - Бургас препоръча дните 9, 10 и 11 януари да бъдат обявени за неучебни за училищата на всички общини на територията на област Бургас./Фокус/