Да носим здравноосигурителната си книжка с нас по време на летния си отпуск, съветват от здравната каса. Така, когато заминем на почивка, ако се наложи, ще получим медицинска помощ по линия на касата. За целта можем да се обърнем към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие, след като му представим своята книжка.

Здравната каса заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на лица, които не фигурират в пациентските им листи. Ако в лечебното заведение, където търсим медицинска помощ по време на почивка и ваканция, поискат да заплатим, трябва да изискаме от лекаря финансов документ за платените суми, информират от касата.

Оттам допълват, че ако се наложи да ползваме спешна или неотложна помощ в някой от центровете за спешна помощ в страната, услугата не се заплаща.

Хронично болните трябва да знаят, че рецептите им могат да се изпълняват от аптеки в цялата страна, които имат договор с касата. При необходимост от зъболекарски услуги, можем да посетим всеки зъболекар, сключил договор със здравноосигурителната институция, и да получим необходимата помощ след като представим здравноосигурителна книжка.

При нужда от постъпване в болница, можем да се обърнем директно към най-близкото лечебно заведение. Ще се наложи да заплатим обаче такса от 5,80 лв. на ден за болнично лечение.

Ако почивката ни е свързана с пътуване в друга държава членка на Европейския съюз, трябва предварително да си извадим Европейска здравноосигурителна карта или пък временно удостоверение, което замества въпросната здравна карта. Тя се издава в срок от 15 дни, а за удостоверението ще чакаме само два дни.

От касата допълват, че тези документи не са задължителни, но са препоръчителни, защото осигуряват безплатен достъп до спешна и неотложна помощ в страните от Европейския съюз, в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.