Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) стартира услуга за избор на общопрактикуващ лекар по електронен път. Онлайн изборът на джипи може да направим лично или да го стори родител или настойник на здравноосигурения. Това пише "Стандарт".

За целта трябва да влезем в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие да отворим меню "Избор на личен лекар". Регистрационната форма за избор, подавана по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигурения или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК. Щом изберем новия си личен лекар по електронен път, и ние, и новото ни джипи ще получим съобщение на посочен e-mail адрес или SMS на посочен телефон.

До 30 юни всеки здравноосигурен може да смени първоначално избрания личен лекар с друг, който е сключил договор с НЗОК, и по традиционния начин - чрез формуляр за смяна, който може да се разпечата от интернет страницата на институцията www.nhif.bg.