МБАЛ-Бургас е първата болница в региона, която въвежда електронна медицина. Тя е част от четвъртия, финален етап от изграждането на информационната система на лечебното заведение и ще свърже в мрежа 62 точки в болницата. Те са разположени в Операционния блок, манипулационните, приемните кабинети, лекарските кабинети и тези на старшите сестри на отделенията. Електронната медицина често се свърза с по-разпространения термин телемедицина, но за разлика от нея е на друго ниво.

„За да могат в интервенциите да участват и методични ръководители и консултанти, които се намират в други части на страната, в операционните ще бъдат монтирани над 20 видеокамери. Те ще предават в реално време и ще проследяват както самата операция и жизнените показатели на пациента, така и клиничните резултати”, каза изпълнителният директор на МБАЛ-Бургас д-р Георги Матев. Процесът ще е двустранен, защото лекарите на Бургаската болница също ще могат да наблюдават операции, извършвани в други лечебни заведения.

Работата по информационната система, която е сред най-важните проекти на МБАЛ-Бургас, започна през 2010г. със създаване на телекомуникационна система. През втория етап бе внедрена PACS система с отделен сървър. Тя спестява разнасянето на изследвания между етажите, защото обработва, архивира и дава онлайн достъп до резултатите от всички образно-диагностична изследвания, извършени в Центъра за ранна диагностика на онкологични заболявания. Предпоследният етап включваше система за достъп до информация за фармацевтичните продукти, хранителни продукти, консумативи и материали. Четвъртият етап трябва да бъде напълно завършен до 6 месеца. През това време ще бъде създаден сървър за обмен на информация между всички отделения и административни звена в болницата. Проектът се реализира в сътрудничество с „Гама Консулт”, които създават софтуера, както и с помощта на Vivacom.