540 лева струва гипсирането на крак с полиетиленов бинт в Слънчев бряг. Стартовата цена за преглед в лицензирана клиника в курорта е 80 лева. По ценоразпис наместване на фрактура е 200 лева, гипсова шина на ръка е 400 лева, толкова струва и обездвижването на крайник. Тези смайващи редовия пациент официални тарифи излязоха наяве след публикуване на решение на Районния съд в Несебър.

Казусът пред магистратите е законно ли Изпълнителна агенция „Медицински одит” е наложила глоба от 1000 лева за нарушение на Закона за здравето на медицински център в Слънчев бряг. Здравното заведение е правоприемник на бившата Курортна поликлиника в комплекса, преобразувана в Общинско търговско дружество за извънболнична специализирана медицинска помощ, а през миналата година е било ревизирано от държавната агенция, след като пациент - българин, се оплакал от рекордно високата сума, която трябвало да плати за гипсиране на счупен крак.

Според съда в Несебър, макар той да е платил за оказаната му помощ по ценоразпис, в случая са нарушени икономическите му права.

В издадената фактура не е било посочено какви видове дейности са включени в понятието „медицински услуги”, каква е стойността на всяка една от тях, както и стойността на отделните медикаменти, използвани при предоставянето на тези медицински услуги на пациента.

„По този начин правото на пациента да разбере основанията за извършеното от него плащане, от гледна точка дали отделните манипулации, приложени при оказаната му медицинска помощ, съответстват на утвърдения ценоразпис и дали посочената във фактурата цена не надвишава тяхната стойност, респ. дали е следвало въобще да ги заплаща по силата на закона, при условие, че тези разходи или част от тях следва да се покрият от НЗОК, е нарушено съществено”, посочват магистратите в решението си. Съдът все пак е проявил известна снизходителност и е намалил санкцията от 1000 на 500 лева, тъй като в случая се касае за първо нарушение на медицинския център.

Проблемът с високите е такси за прегледи и лечение е на дневен ред от години, но пък и чужденците признават, че им излиза по-евтино да получат медицински услуги тук, отколкото в родината си. Затова и страната ни продължава да е предпочитана дестинация за дентален и офталмологичен туризъм.