Напредва изграждането на новия Кръвен център на МБАЛ Бургас. Той ще се помещава в стара съществуваща сграда на болницата, на която се прави основен ремонт – от инсталациите, до фасадата и покрива. Вътрешните пространства също се обособяват – за нови кабинети, чакалня за кръводарителите, стаи за персонала.

Новото Отделение по трансфузионна хематология бе проект, чакан повече от 30 години. Той се финансира от бюджета на Министерството на здравеопазването. След като бъде готово, кръводарителите и лекарите, които работят там, ще се радват на комфортни условия на труд, за разлика от досегашните. Сега Кръвният център се помещава в сграда, която не е ремонтирана от 1969 г. и кръводарителите търпят много неудобства.

Външната фасада на новото отделение вече е готова, сменени са дограмите. Третият етаж е изцяло измазан, но предстои още работа по първия и втория етаж.

Проектът предвижда Кръвният център да има приземие и два етажа. Входовете за кръводарители и персонала ще бъдат отделни. Ще има рампи за инвалидни и детски колички. Обособени са три отделни сектора: кръводаряване, трансфузионен надзор и клинична трансфузиология, за да не се смесват различните дейности и потоци.

На първия етаж има чакалня за кръводарителите, помещения за медицински изследвания, четири кръводарителски поста, стая за възстановяване на дарителите, лекарски кабинети. Ще бъде оборудвана и специална зала за промоция на безвъзмездното кръводаряване.