Д-р Георги Матев е анестезиолог-реаниматор и дълги години завежда отделението по реанимация в Бургаската болница. В момента той е изпълнителен директор на МБАЛ-Бургас АД. Въпреки финансовите трудности, които изпитват всички здравни заведения в страната, болницата в черноморския град планира да реализира няколко ключови проекта, които ще разширят материалната й база и ще допълнят предлаганите услуги.

-Д-р Матев, финансовото състояние на повечето болници в страната не е леко, но въпреки трудностите МБАЛ-Бургас успява да реализира доста проекти през последните години. Предвиждате дори откриването на нови отделения. Набележете основните инициативи, по които работите в момента!
- По отношение на проектите, искам да уточня, че те са функция на точен и ясен план за обслужване на населението в региона. Те са на базата на създадената от нас Регионална здравна карта, която е изготвена въз основа заболеваемостта в областта. Отчетен е периодът извън туристическия сезон, както и интензивните месеци в самия летен сезон.
Отчетена е и необходимостта да поддържаме основни здравни структури на базата на ангажимента ни към националната сигурност – това са военни бази; по отношение на служители на ведомства, които са жизнено важни за региона; по отношение на икономическата зона – има предприятия, при които травматизмът е много специфичен и ние не можем да си позволим да останем без отделения по изгаряния и пластика, например.
На базата на всичко това ръководството на болницата, заедно с експерти в сферата на здравеопазването, през последните четири години изготвя прогностичен тип дейност. Това е необходимо, за да задоволим нуждите на населението от пълноценно здравеопазване.
Бургаската болница като основна медицинска база в областта, с над 80% лечебна дейност по отношение на обгрижване на пациентите в региона, е длъжна да отговаря на тези изисквания. В тази връзка ни предстои въвеждането на допълнителни дейности и нови отделения. Предвиждаме откриването на Отделение по гръдна хирургия. То ще бъде лицензирано до края на годината и ще започне да функционира активно като договорен партньор със Здравната каса през 2017 г.
Освен това ще създадем Отделение по изгаряния и пластика, за което също имаме подготвени договорни партньори, специалисти, оборудване и териториална база. Ще създадем и Отделение по лицево-челюстна хирургия.
Тези отделения ще се добавят към 32-те, с които в момента болницата разполага.
Наред с това ще продължат да се дооборудват и доангажират с нови дейности много от сега съществуващите отделения в МБАЛ-Бургас.
Така например Отделението за продължително лечение, което досега беше Отделение за долекуване, ще влезе като договорен партньор с РЗОК и ще може да бъде ползвано от много наши пациенти в неравностойно положение.

-Това са планове, които тепърва предстои да стартират, а по какви проекти вече сте започнали работа?
- Вече започна изграждането на новия Кръвен център, т.нар. Отделение по трансфузиционна хематология. То трябва да бъде завършено в края на май тази година. До месец трябва да започне и изграждането на новата база за Отделението по кожни заболявания. Досега то се намираше в стари бараки и условията бяха наистина лоши. Изграждането на новата му база ще бъде финансирано на 100% от Община Бургас. Стойността на строежа е около 230 000 лв.
Вече стартираме изграждането на нова база и за Медицински център „Николай Чудотворец”. Тя ще бъде в северната част на хирургическия корпус на МБАЛ-Бургас. Така освободихме място за вече стартиралия проект за Спешно отделение и шокова зала, за което имаме европейско финансиране.
Освен това започнахме частично изграждане на новата реанимационна зала, която ще бъде част от комплекса за операционния блок. Това също ще бъде с европейско финансиране.
Отделно приключваме изграждането на информационната система, с елементи на телемедицина, което отново е с европейски пари и целево финансиране от Министерството на здравеопазването.
Работим и по още няколко проекта. Такъв е този за автотранспорт, който заедно с Кръвния център, трябва да бъде завършен до края на тази година. Отново с помощта на Община Бургас обновяваме всички площи около болницата, за да можем да създадем база за рехабилитация и база за хипербарна оксигинация, която трябва да бъде лицензирана до края на 2016 г.
Паралелно с това ще реализираме и проект за енергийна ефективност, който технически трябва да е готов до месец септември, за да бъде входиран в съответните институции за реализация.

-Извън изброените проекти, има ли отделения в болницата, които да се нуждаят от ремонт?
- През изминалата година болницата е инвестирала 687 000 лв. от личните си средства в строително-ремонтни дейности и закупуването на апаратура. Сумата е разделена на две –за закупуване на необходимото оборудване и за ремонтни дейности и обновяване на базата. По второто направление са отишли около 320 000 лв.
С тези средства беше довършено изграждането на санитарни възли в Детското отделение. Започнаха ремонти в неврологичното отделение. Шокова зала и Спешното отделение бяха санирани. Създаде се новият педиатричен център към Шокова зала. Започна обновяването на първа реанимационна база. Всеки момент в операционен блок започва изграждането на допълнителна зала.
Освен това непрекъснато се извършват ремонтни дейности в терапевтичния корпус – в това число покривни пространства. Бяха закупени пет апарата за хемодиализа.
Ние имаме план за поетапно обновяване, който следваме. Но за съжаление не разполагаме с достатъчно средства, защото болницата е изключително голяма като архитектурно-строителна база и като отделения с работещ персонал.
Наред с това сме включили Родилно отделение и неонатологията в един европейски проект, който ще бъде отворен в края на 2016 г. Извън това обаче ние успяхме да обособим вип зони в отделението и да закупим допълнителна апаратура.

- С всички тези 32 отделения и редицата проекти, които предстои да реализирате, може ли да се каже, че МБАЛ-Бургас е гръбнакът на здравеопазването в областта?
- Категорично МБАЛ-Бургас е „болницата-майка” на цялото здравеопазване в региона, независимо от разминаванията в оценките за състоянието й. Ние правим всичко възможно, за да бъдем на 100% екзактни по отношение на здравните грижи, които предлагаме на населението. Разбира се, и останалите болници са полезни и имат своето място. При нас няма елемент на конфронтация с тях. Помагаме и сключваме договори с другите лечебни заведения, за да могат чрез нас да сключват договори с Касата. Защото ако ние не им подадем ръка, те не биха могли да бъдат толкова полезни на самото общество.

-Кои отделения на МБАЛ-Бургас се използват и от другите болници?
- Нашият Кръвен център се използва като базисно звено за сключване на договори с НЗОК. На практика без наличието на такова отделение, болниците нямат право да сключват договор с Касата. Има, например, здравни заведения, които нямат болнична аптека. Ние им предоставяме нашата аптека. Те си плащат за това, на базата на договорно партньорство, тъй като без аптека, една болница не може да функционира. Някои от болниците в региона ползват много от нашите специалисти. Ние помагаме, например, по отношение на образната диагностика. Имаме договор за използване на ядрено магнитен резонанс, на скенер и т.н.
Ако ние не помогнем на тези заведения, би следвало те сами да създадат такива бази, за да могат да сключат договор със Здравната каса, а това не винаги е удачно и възможно.

-Как стои при вас проблема с наемането на млади лекари? Това е „болка”, от която страдат почти всички болници в страната?
- Това е проблем, актуален за болниците в цялата държава, и ние не сме дистанцирани от него. И при нас съществува такъв, но не в цялата му тежест, както е при други здравни заведения в страната. Много сме доволни, че през последните няколко години доста от завършващите млади лекари избират да работят при нас и сключват договори – трудов или такъв за специализация. Около 11 млади лекари в момента работят и специализират в МБАЛ-Бургас. А общо специализиращите са 54, като тази цифра варира. Само преди половин месец молба за специализация подадоха още трима млади лекари.

- Къде в момента имате нужда от специалисти?
- Имаме нужда от травматолози, анестезиолози, реаниматори, неврохирурзи, а също така от патоанатоми и съдебни медици. Но тези липси не са толкова драстични и на този етап с наличните кадри успяваме да покрием абсолютно всички тези специалности, за да могат да работят и функционират съвсем нормално.

-За кои отделения интересът на младите лекари е най-голям?
-Най-голям интерес има за вътрешните отделения, както и за някои от хирургичните специалности. Най-големият отлив е от Спешното отделение. Това е сериозен проблем както за Бургас, така и за територията на страната. И е разбираемо, защото става въпрос за една много тежка специалност.

-През летния сезон, когато пациентите ви се увеличават неколкократно, как се справяте? Стигат ли ви кадрите?
- Да, категорично. Летният период е едно голямо предизвикателство за нас, защото през тези месеци населението в региона се увеличава драстично и достига до 1,3 млн. души. Една част от тях – около 50%, са чужди граждани. Не случайно поддържаме договорно партньорство с екип, който е наясно с доброволното и задължителното здравно застраховане на гражданите, както в ЕС, така и извън него. Имаме нужда от допълнително специалисти в такива моменти, но на базата на допълнителни часове, които дават нашите лекари, успяваме да се справим. Освен това в този период има и много колеги от вътрешността на страната, които желаят да работят при нас сезонно и ние ги наемаме на граждански договори.

- Няколко пъти споменахте, че Община Бургас заделя собствени средства, за да подпомага дейността на болницата. Тази година в местният бюджет са заделени повече пари за здравеопазване. Какви са всъщност отношенията на МБАЛ-Бургас с местната власт?
- Ние сме в прекрасни взаимоотношения и без Община Бургас едва ли болницата щеше да бъде в този добър медицински статус. С толкова много помощ и добро отношение едва ли може да се похвали друга болница на територията на страната. Община Бургас – в лицето на кмета и на целия му екип – е изключително загрижена за това, което се случва с бургаските пациенти. Почти на всеки 10 дена имаме срещи с ръководството на Общината и на Областна управа. При тези разговори получаваме точна и ясна информация за това от какви здравни услуги се нуждае бургаският регион. Искам да изкажа огромна благодарност за това. Няма проблем, който да сме поставили, и да не е бил решен – ако не на момента, то в максимално кратък срок.

- С какво ще подобри здравните услуги създаването на т.нар. Консорциум от болници в общината?
- Този проблем съществува отдавна в Европа, но не като стандарт, а като добронамереност и възможност отделни болници да си партнират в интерес на по-доброто обслужване на самите пациенти. В болничния консорциум, който беше създаден в Бургас, са включени 9 здравни заведения – т.е. всички болници на територията на община Бургас. При неговото създаване съветник ни беше лично заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков.
Целта е пациентът да бъде максимално бързо диагностициран, да му се предложи лечение и да получи всичко нужно в една болнична структура, независимо къде е настанен за лекуване. Досега практиката беше такава, че човек започва лечение в една болница, но впоследствие може да се наложи да бъде преместен, а за това е нужно да изчака известно време, защото Законът не позволява лечението да бъде продължено веднага. Затова ако имаме единна административна структура по отношение на приема и изписването на пациенти, ще се улесни изключително много работата и няма да го има този период на изчакване.
От друга страна, създаването на Консорциум ще даде възможност да се използват абсолютно всички технологични параметри на територията на област Бургас и няма да се налага пациентите да се разхождат и да изчакват различни периоди, за да използват дадена апаратура.
Така че Консорциумът няма да има никакви негативи за пациентите, а ще им донесе само позитиви. Естествено, че в началото ще има юридически, финансови и административни въпроси за решаване, които постепенно те ще бъдат изгладени.

-А как бихте коментирал зачестилите случаи на конфликти между лекари и пациенти? Има ли подобни проблеми в МБАЛ-Бургас?
- Ние искаме да сме в полза на пациентите си и това го казвам съвсем отговорно. Навярно има много болници, които в своята същност са създадени като заведения за печалба. Ние не гоним такава. Дори сме съгласни да имаме планирана загуба, но да бъдем колкото се може по-полезни – с въвеждането на нови технологии, нов тип образование, специализации и т.н. Защото това е бъдещето и това е нашето призвание. И ако някои от медиците или ръководителите на здравни заведения са забравили, че предназначението на здравните структури е да лекуват, а не да излизат на печалба и да са печеливши предприятия, толкова по-жалко за тях. Не всяко губещо във финансово отношение здравно заведение, е губещо и като здравна институция. Трябва да се върнем към изконните ценности на българското здравеопазване. Българският лекар не е машина за финансово облагодетелстване, а е положил клетва да помага на хората. И това – без да са помпозни слова – от време навреме трябва да си го припомняме. А не на края на всеки месец да ни питат: „Колко са задълженията на болницата? Колко сме спечелили?” Да, парите са крайно необходимо средство за благоденствие и в сферата на здравеопазването, но не трябва да се забравя за какво са създадени болниците.

-Във Вашата практика като директор на МБАЛ-Бургас попадали ли сте в конфликтни ситуации между лекари и пациенти?
- Да, има такива, ние не можем да ги отречем. Но за радост те са все по-малко. Има конфликти, които са на базата на диагностичен процес – т.е. пациентът не е съгласен с лечебната методика и приложеното му лечение. Друг тип конфликт е липсата на усмивка и добро отношение, от страна на медиците. Третият тип конфликт е липсата на разбирателство по отношение на документация – при приемане или изписване на пациента. Ние сме анализирали всички тези проблеми и знаем къде са слабите ни места. Това, което ни радва, е че подобни случаи намаляват.
Всеки един пациент, който постъпва в болница, се намира в критичен момент от живота си и иска да има добро отношение към него. Неоправдано е да се отнесеш грубо към човек, потърсил нашата помощ.
Съществуват и случаи, при които има мощна и неоправдана агресия от страна на пациенти. И то не толкова на тях самите, колкото на техните близки. Надявам се, че с общи усилия успяваме да изгладим тези конфликти.
По отношение на оценъчната система на пациентите за нашата помощ, аз апелирам тя да бъде много реална и в този случай да бъдем един общ екип. Защото лечебният процес е двупосочен.

-А чувствате ли се понякога жертва на обстоятелствата? Не мислите ли, че често пациентите искат от лекарите услуги и качество на лечението, което не можете да им осигурите заради общото състояние на здравеопазването в страната?
-Да, съществува такъв проблем. Много от пациентите изискват такъв тип лечение, което ние не можем да им осигурим. Това е на базата на неща, които те са чули или видели в чужбина, например. От друга страна, не знам как да си го обясня, но има и задкулисно манипулиране на жителите от област Бургас, за това, че нещо лошо се случва в болницата. Получавали сме много анонимни жалби за конкретни отделения, но когато направим експертна проверка, буквално до часове, се оказва, че сигналът е фалшив. Не мога да кажа на базата на какво се изгражда подобен негативизъм към нашата болница. Апелирам това да не притеснява нашите пациенти.

източник: Kmeta.bg