6841 души в Бургаска област са сменили личния си лекар. Това съобщи Полина Донова, експерт в отдел “Права на здравноосигурени граждани” към РЗОК, цитирана от Фокус. „Най-честта причина за смяна на личния лекар е недостатъчна по качество и обем оказана медицинска помощ, труден достъп до медика, защото има много записани пациенти и се чака дълго пред кабинета, отдалечеността на медицинския център, както и причини от морално етичен характер” посочи Донова. Личните лекари на територията на Бургас са около 200.

Смяната се осъществява два месеца годишно - през юни и декември. „Първоначален избор на личен лекар може да се извърщи през цялата година. Смяната пък може да се осъществи и заради смяна на адресната регистрация”, поясни тя. За целта е необходимо пациентът да попълни регистрационна форма за постоянен избор. Регистрационната форма се предоставя от новия лекар в Районната здравна каса.