Управителят на Комплексен онкологичен център Бургас проф. Христо Бозов разкри как лечебното заведение изпраща 2022 година и какви са плановете, свързани със следващата. Сред приоритетите са закупуване на още модерна апаратура, започване на строителство на девететажна сграда, която трябва да е в близост до останалите корпуси на КОЦ, и подемане на нови профилактични кампании.

Пред БургасИНФО проф. Бозов сподели, че повишаването на здравната услуга мотивира все повече пациенти, които са започнали лечението си в Турция или Кипър, да се завърнат в Бургас. Ето какво още разкри управителят на КОЦ-Бургас.

- Проф. Бозов, какви са финансовите резултати на Комплесния онкологичен център и как изпращате 2022 година?

- Изпращаме я със сравнително удовлетворение, тъй като отбелязахме подобрение в качеството на диагностичната и лечебната помощ, която оказваме на онкоболните пациенти, основно от Бургаска и Ямболска област, но и от цялата страна. За поредна година, благодарение на високото качество на болничната помощ, имаме увеличение на броя на лекуваните пациенти, което отново доведе до подобрение във финансовите отчети на търговското дружесто. Имахме увеличение на заплатите на служителите, което е много вдъхновяващо и стимулиращо за тях. По-високите приходи ни дават увереност, че следващата година можем да започнем един дългоочакван проект, свързан с нова девететажна сграда на КОЦ. При подходящо финансиране от европейски програми, държавата и с помощта на общината ще имаме готовност да започнем строителството на тази сграда, която ще бъде изключително модерна и оборудвана с апаратура на световно ниво. Това е една съществена цел за следващата година, но по-важното е и това, че ние работим все по-успешно с нашите пациенти.

- Вашият екип е известен с това, че държи на връзката лекар – пациент. Тя остава ли толкова силна и след операцията или края на лечението?

- Активно продължаваме диспансеризацията и наблюдението на онкоболните, защото при завършване на лечебния процес няколко години ги проследяваме по отношение на това дали имат рецидиви на туморния процес. Така ние поддържаме контакти с нашите пациенти, така че те да се чувстват защитени и да знаят, че има едно лечебно заведение, което ще направи всичко възможно за тяхното оздравяване. В тази връзка и през 2023 ще продължим с кампаниите за разясняване на естеството на туморните заболявания. Ще наблегнем на профилактиката на рака на млечната жлеза и простатата. Още през февруари предвиждаме научна конференця на тема рак на маточната шийка, който е един от най-злокачествените заболявания. При нас все повече се наблюдава осезаем ръст в лечебно-диагностичния процес по отношение на гинекологичните заболявания, пациентите все повече ни търсят. Имаме един много млад и надежден екип и затова за отделението по онкогинекология закупихме нов модерен хистероскоп, имаме нов ехограф, така че по отношение на заболяванията на женската полова система да имаме всичко необходимо за диагностиката и лечението им.

- Имате ли пациенти, които са мислили да се лекуват в Турция или друга страна, но са продължили в КОЦ- Бургас?

- Всъщност това е една съществена тенденция - пациенти, които преди от Бургас ходеха в съседни държави или други градове, да се завръщат. А причината е, че в последните години ръстът на медицината в Бургас е много значим. Не сме само ние хората, които се грижим за онкоболните, има и други болници, които също добре се справят. И за това в много голяма степен допринася и развитието на медицинската наука, най-вече в двата факултета към Университет „Проф. д-р Асен Златаров – медицинският и този по здравни грижи.

- Какво Ви споделят пациентите като впечатления от болниците зад граница?

- Повечето пациенти не намират разлика в лечебната дейност в турските клиники и Бургас, особено по отношение на химиотерапията, защото тя е унифицирана. Освен това тук работим с най-модерните и нови лекарства. Има някои пациенти, които започват диагностичния процес в Турция, но след това идват да се лекуват тук. Има и такива, които са започнали лечението си в Кипър, но продължават при нас. Предвид това, че нашите лекари са подготвени на световно ниво, медикаментите са почти едни и същи, а освен това не е без значение и, че тук лечението е абсолютно безплатно за тях, защото това са много скъпи лекарства.

- Кои отделения на КОЦ Бургас ще модернизирате?

- Със собствени инвестиции изцяло ще обновим апаратурата за миниинвазивна хирургия - най-модерният оперативен метод особено в областта на гинекологията. Също така предвиждаме закупуването на два анестезиологични апарата, на един аспиратор и на централна мониторна станция, защото болните, които претърпяват операции, имат нужда от адекватен следоперативен контрол и наблюдение. В чисто лечебно-диагностичен аспект обновихме и апаратурата в отделението по клинична патология с парафинов център, микроскоп и замразяващ микротом.

Освен това технологично обновяване, тази година успяхме да регистрираме медицинския център „Вяра и Надежда”, който вече работи. Така пациентите, които са в сградата на КОЦ Бургас, могат да бъдат диагностицирани и лекувани и по линия на извънболничната помощ, с направления. Това дава една звършеност на целия лечебно-диагностиен процес – когато пациентът дойде при нас могат да му се направят всички изследвания, да премине през лечебния процес, а при необходимост да се издаде болничен лист или да се яви на ЛКК, което става в медицинския център.

- Какво ще пожелаете на пациентите през новата година!

- На първо място да са здрави и да имат една прекрасна година. Здравето е най-ценното нещо. Затова трябва да го пазим и да не забравяме за грижата за себе си, а тя се изразява в профилактиката, която понякога отнема минути, но може да ни подари години.