Важно дарение изведе пластичната хирургия в Комплексен онкологичен център Бургас на ново ниво. Това стана възможно след като добрите сърца от Инър Уийл Клуб Бургас, Дистрикт 248 България, Зонта клуб Бургас и семейство Кирови дариха средства за закупуване на „Дерматом” – апарат за реконструкция на дефекти, получени след оперативно отстраняване на тумори. Оборудването е единственото по рода си в Бургаска област и вече се използва. Повече за него разкри д-р Красимир Кенолов, който е специалист по коремна хирургия и пластична хирургия. От 3 години той е част от екипа на КОЦ.

Туморните образувания могат да се появят практически навсякъде по човешкото тяло – буквално от малкия пръст на крака до главата. Чрез този апарат може да бъде покрит дефект, който се е получил на гърба, бедрото, лицето, гърдата и т.н.

„С негова помощ правим свободен трансфер на кожа от една анатомична зона на тялото върху друга. Така всеки дефект, който се е получил в резултат на отстранен радикално онкологичен процес, може да бъде покрит посредством автоложна трансплантация на кожна присадка. Тази присадка се взема чрез апарата, който е основа на всяка съвременна пластично-реконструктивна хирургия. В Бургас няма друг такъв”, обяснява д-р Кенолов.

Как се трансплантира кожната присадка?

„Апаратурата е изключително прецизна. Какво означава това? Без такъв апарат може да пренесем само пълнослоен трансплантат, който винаги оставя драстичен белег, като от операция. Когато трансплантата се взема с „Дерматом”, има възможност да се прецезира дебелината на кожата, която е необходима, съответно да се намали дефектът в донорската зона. Да, отново остава белег, но той е много по-малък в сравнение с пълнослойния пренос на тъкани, което дава възможност на пациента за по-бързо възстановяване и минимален дефект”, заявява опитният пластичен хирург.

Предпочитаните донорски зони са бедрата, гърба, корема на пациентите, които остават скрити под дрехите. Използват се зони, които не са видими за останалата част от обществото.

Премахване и реконструкция на костни структури

Към апарата, закупен с дарението, има и допълнителен модул, който дава възможност на лекарите да отстраняват и костни дефекти, които са свързани с разпространение на тумора до нивото на костта. Този модул представлява костен нож, с който туморът може да бъде премахнат, а зоната възстановена чрез транспозиция на тъкани.

„Един тумор, който започва от кожата, може да стигне до костта и това се случва при пациенти, които неглижират състоянието си, мислейки си, че проблемът ще се саморазреши. Така минават години, туморът прогресира и инвазира все по-дълбоко и по-дълбоко. В един момент се оказва, че е стигнал толкова дълбоко, че трябва освен меки тъкани, да се премахват и костни структури и без такъв инструментариум това не може да бъде направено. Така че комбинацията, която ние направихме, благодарение на нашите дарители, ни даде възможност да разширим диапазона на реконструктивната медицина в много аспекти. Не само хирургия на гърдата, но и хирургия на всички кожно инвазивни тумори дори на ниво костна инвазия”, казва д-р Кенолов.

Най-често до костна реконструкция се стига при тумори на лицето и черепа, защото дълбочината на меките тъкани там е прекалено малка и бързо се достига до костта, ако процесът бъде пренебрегнат. Този тип реконструкция се извършва с вземане на костен трансплантант по съседство.

Първата операция вече е извършена успешно, като в края на ноември има още няколко планирани пациенти.

„Идеята на КОЦ Бургас е да развием максимално големи обеми в сферата на реконструкцията, свързана с онкологични заболявания. Повечето центрове разделят дейността на два етапа. Първо екип хирурзи премахва онкологичния проблем, а след това друг екип реконструира дефекта, който се е получил. В КОЦ Бургас тези процеси са обединени и се извършват паралелно. Това се отнася за повечето онкологично проблеми, които са в деликатни зони. Важно за пациентките с рак на гърдата е да знаят, че при нас гърдата може да бъде реконструирана както първично, по време на премахването на самия тумор, така и вторично – след операцията. Има такъв тип клинична пътека по Здравна каса, която позволява реконструкцията на гърда, като се заплащат само консумативите, които за момента не се поемат от НЗОК - протези, импланти, експандери и др.”, заявява д-р Кенолов.

Той и целият екип на КОЦ Бургас благодарят на Инър Уийл Клуб Бургас, Дистрикт 248 България, Зонта клуб Бургас и семейство Кирови за помощта и грижата за пациентите.