Медицинска лаборатория „ЛИНА” разполага с единствения по рода си в България сканиращ микроскоп West Medica. Той е изключителен помощник в превенцията на рака на маточната шийка, тъй като на него се изследват проби от цитонамазки – конвенционални и течно базирани. В процеса на работа идентифицира десетки пъти повече клетки, отколкото при стандартно изследване с микроскоп. Възможностите му са големи и в областта на хистологията.

Как се повишава качеството на резултата от цитонамазка?

Микроскопът, който e с оптично увеличение 20x, създава точно дигитално копие на стъклото, върху което гинекологът е нанесъл взетия материал. С помощта на Deep Learning алгоритми и съществуващи библиотеки с прекласифицирани клетки, разпознава проблемните групи клетки, в чиито ядра са настъпили предракови или ракови изменения. След това прави автоматична предварителна класификация по системата Бетесда. Клетките, в които има находки, се преглеждат на монитор от цитохистопатолог, който ги оценява и валидира резултата. Процесът по сканиране е толкова детайлен, че отлично се отдиференцират насложените един върху друг пластове. Така се създава синхрон между възможностите на апарата и експертизата на лекаря. От това най-голяма полза имат пациентките, тъй като резултатите им са възможно най-екзактни, съобразно качеството на взетия материал. Лекарят има и ръчен контрол, което му позволява при желание от негова страна сам да сканира предметното стъкло, търсейки находки.

Инвестицията в технологията е изключително важна за Бургас и цялата страна. Апаратът бе оценен положително от представителите на редица здравни институции, които имаха възможност да видят как работи по време на откриването на новата лаборатория-майка на „ЛИНА” в бургаския ж.к. „Славейков” в края на юни. Благодарение на нея лабораторната диагностика на рака на маточната шийка и други онкологични заболявания достига ново по-високо ниво.

„Този микроскопски анализ е в съответствие с най-съвременните стандарти. Той ускорява диагностичния процес, съкращава времето за изследване на пробите и намалява субективността на получените резултати, тъй като изключва човешка грешка”, обяснява д-р Станко Данданов, специалист по цитохистопатология в лаборатория „ЛИНА”.