Медицинска лаборатория „ЛИНА” вече разполага с автоматизирана система за тъканна диагностика Ventana Benchmark GX, Roche Diagnostics, която е налична в най-реномираните болници в столицата. Нейното предимство е, че използва технология за изследване на биопсии, която с голяма точност определя вида на тумора, намалява времето за обработка на пробите от 8 на 3 часа и елиминира възможността за човешка грешка, тъй като спестява мануалната работа. Апаратурата открива белтъчни молекули – биомаркери, които са предвестник на различни онкологични заболявания. Важно за пациентите е, че в област Бургас тя се използва единствено в „ЛИНА” и болниците, които държат на прецизността, могат да разчитат на качествен анализ.

Платформата комбинира имуно-хистохимична и in-situ хибридизационна методики и е с големи възможности за изследване на проби за: рак на гърдата, рак на стомаха, рак на белите дробове, лимфом, меланом, рак на простатата, колоректален карцином, цервикален карцином и др. В „ЛИНА” най-често се използва за биомаркерите за карцином на млечната жлеза: ER, PR, HER 2, p 63, Ki-67, тъй катo той е сред най-разпространените онкологични заболявания.

„С тази технология правим преход от традиционната към молекулярната патология. Последната разкрива биомаркери, благодарение на които можем да предвидим хода на заболяването и да определим точното лечение. Така навлизаме в нови хоризонти – т.нар. таргетна (прицелна) терапия, при която за пациента се определя индивидуална схема на лечение. Този тип терапия се използва основно при рак на гърдата и рак на белия дроб”, обяснява д-р Станко Данданов, специалист по цитохистопатология в лаборатория „ЛИНА”.

Защо биомаркерите са важни?

Например с изследванията на ER (естроген) и PR (прогестерон) се определя дали ракът на гърдата е хормон-рецептор-позитивен, от което зависи дали ще се проведе конкретна хормонална терапия. Ki-67 е растежният фактор и показва колко агресивен е туморът. А при HER позитивен резултат в лечението се включва определен медикамент.

Повече за апарата

Ventana Benchmark GX се състои от 3 модула, които работят съвместно за автоматизирана обработка на слайдовете (тъкан, взета от тумора). Безпроблемната интеграция на всеки модул в тази система дава възможност за оперативно удобство и оптимална ефективност при работа. Всеки от модулите се контролира от лесен и гъвкав софтуер.

Време

Системата за автоматично имунохистохимично оцветяване на слайдове Ventana BenchMark предлага гъвкавост и разширено меню по отношение на възможните тестове – с обработка и анализ на повече слайдове и ускоряване времето до резултатите.

Елиминиране на възможността за грешка

Качеството на оцветяване, консистентността и възпроизводимостта на резултатите се осъществява в контролирана, кинетично оптимизирана реакционна среда, тъй като апаратът Benchmarк е затворена система, което гарантира точността на изследването.

Надеждност

Компанията Ventana Medical Systems, подразделение на диагностичния сегмент на Roche Diagnostics, е международен лидер в патоанатомичната диагностика. Фирмата е водеща в разработката и производството на системи, използващи висококачествени реагенти и автоматизирани решения за приготвяне на проби от тъкани върху предметни микроскопски стъкла за хистологична и цитологична диагностика. Системите на компанията се използват в 50-те най-добри и водещи медицински научно-изследователски центрове за борба с рака в САЩ, като едни от тях са: Mayo Clinic, Johns Hopkins Hospital и Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. В лаборатория „ЛИНА” тази висока технология е комбинирана с опита на лекарите, които извършват изследването.