Лаборатория „ЛИНА” от години е база за специализация, одобрена от Министерството на здравеопазването. Наскоро тя не само защити акредитацията си, но благодарение на факта, че изпълнява най-високите медицински стандарти, получи разрешение да подготвя лекари по всички най-важни направления в лабораторната медицина. За превръщането на „ЛИНА” в институция за обучение, разказва управителят д-р Васил Костадинов.

-Д-р Костадинов, през април Министерството на здравеопазването одобри „ЛИНА” да е база за обучение на лекари и лаборанти и в следващите 5 години. С какво тази акредитация надгражда предишната, какви специалности включва и има ли нови?

-Акредитацията ни е свързана с възможността в лабораторията да специализират колеги по специалностите: клинична лаборатория, имунология, микробиология, вирусология, имунохематология, паразитология, патология. Това са основните специалности в медицинските лаборатории в България. Освен тях в лабораторията има и работещ колега специализант по медицинска генетика.

Тази акредитация е венец на нашите усилия за тези повече от двадесет години да споделяме опита и знанията си и да ги предаваме на младите новозавършили колеги. Тази приемственост дава сигурност, че след нас лабораторията ще продължи да се развива устойчиво и сигурно и ще отговаря на всички изисквания и предизвикателства в областта на здравеопазването.

Акредитацията сега обедини и надгради предишните две, които бяха частични за отделни специалности.

-Има ли друга лаборатория в страната с подобна акредитация?

-Не бих искал да прозвучи като самохвалство, но в България мисля, че сме единствената самостоятелна лаборатория с такава акредитация. Това е актуална информация от институциите, но ако има друга такава, то ние сме най-новата.

-Трудно ли я придобихте и на какви критерии трябваше да отговорите?

-Думата акредитация е производна на латинската думата „credo“, която означава вярвам. Мисля, че най-трудното нещо на света е да повярват в теб и да те приемат. Процесът е дълъг и бавен, но ние вече имаме опит. Критериите произлизат от съответните медицински стандарти, които често търпят промени. Подготвянето на документация, организацията на работата по това, администрирането и в крайна сметка предоставянето на всичко необходимо за започването на работа на акредитационната комисия, понякога е много по-трудно от специфичната дейност вътре в лабораторията.

-Какъв е броят на младите лекари, които в момента се обучават в „ЛИНА”, и за колко още ще обявите конкурси?

-Скоро назначихме колега от Пловдив и с нея общият брой на специализантите е четиринадесет. Обучаващите се са в специалностите: клинична лаборатория, микробиология и паразитология.

-Бихте ли предложили постоянна работа на тези от тях, които се представят добре, след като положат успешно изпит за специалност?

-Всъщност вратата на всички е отворена и обикновено колегите остават на работа след вземане на специалност. Възможностите да продължат в лабораторията, в която са специализирали, вече като специалисти и да трупат опит и знания в работата, е най-логичното продължение.

-Имате лаборатории в много от големите градове в страната, които са привлекателни за младите хора. В кои от тях студентите лаборанти могат да започнат работа след завършването си?

-Най-тежък проблем, който се задълбочава е недостигът на медицинските лаборанти. Специалността е трудна и отговорна и затова малко деца кандидатстват за нея. Някои от тях не завършват обучение, други се отказват или по семейни причини не остават на работа повече от година. Тази нужда от кадри, които стават все по-дефицитни ,стои на масата за решения от много години.

-Като своя мисия ли възприемате създаването на собствени кадри и защо инвестирате време и ресурси в това?

-Мисия е ангажираща дума. По-скоро това ни е работата: бавно и методично, година след година да се трудим и учим, докато нещо ни раздели. Човек се учи докато е жив.