Д-р Калина Лазарова се превърна в новата гордост на лаборатория „ЛИНА”, след като успешно положи изпит за придобиване на специалност „Медицинска паразитология”. Той се състоя в Националния център по заразни и паразитни болести в началото на месеца. Д-р Лазарова, която провеждаше следдипломното си обучение в лабораторията от 2019 г., се справи отлично пред изпитващата комисия.

„С нея лекарите – паразитолози в „ЛИНА” вече са трима, като имаме и един специализант. Това много ни радва, защото по този начин създаваме собствени кадри и насърчаваме приемствеността в това изключително рядко, но много необходимо направление от медицината”, споделят от „ЛИНА”, които са акредитирани от Министерството на здравеопазването като база за следдипломно обучение на лекари.

По информация от регистъра на Българския лекарски съюз до май в страната официално практикуват по-малко от 60 лекари-паразитолози. Забележителното е, че трима от тях работят на едно място – „ЛИНА”, като се очаква скоро да станат повече. Това не е случайно, тъй като лабораторията от години следва социалната си мисия да привлича и обучава лекари.

„Благодаря и на тримата специалисти, които ме обучаваха. Сред тях бяха уважаваната колега д-р Параскева Димова, която вече се пенсионира, д-р Иван Макавеев и Татяна Цветкова, която има научна степен доктор по „Паразитология и хелминтология”. От тях научих много, защото са на високо ниво и са изключително всеотдайни към младите колеги”, споделя д-р Лазарова.

Едно от предимствата на „ЛИНА” е, че екипът е толкова високоспециализиран, че успява да диагностицира и случаи, които не са често срещани в страната. Успешната работа по някои от тях намира отзвук в научни списания в чужбина.