От 1 май 2022 г. предписването на лекарства на бели рецепти да се извършва само в електронна форма. Това е записано в проект за промяна на Наредба за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Издадените до 1 май 2022 г. рецептурни бланки да се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност, е записано в проекта.

Срокът за обществено обсъждане е две седмици. (БТА)