През септември у нас са задържани общо 1626 граждани на трети страни, сочи статистика на МВР. От тях на вход на държавната граница са задържани 154 души, на изход без регистрация - 128, а 1344 са установени в незаконен престой във вътрешността на страната.


Броят на задържаните е с 28,9 на сто повече в сравнение с предходния месец август (1261 лица).

През периода януари-септември 2021 г. са били задържани общо 6560 граждани на тр етистрани. От тях на вход на държавната граница - 919, на изход без регистрация - 779, а във вътрешността на страната - 4862 лица. Спрямо общия брой на задържаните през същия период на 2020 г. (1914) се отчита 3,4 пъти увеличение.

За същия период на вход и изход (със и без регистрация) са били задържани 2331 граждани на трети страни, от които най-много на границата със Сърбия - 1201 лица. На границата с Турция са били задържани 620 души. На изход на държавна граница са били задържани 1412 лица, а на вход са установени 919 граждани на трети страни.

Сред задържаните от началото на годината на вход на държавната граница преобладават гражданите на Афганистан - 34,8 на сто (320 души) и Сирия - 35 на сто (322 души). На изход също, като повече са от Афганистан - 56,3 на сто или 798 души, отбелязват от МВР.

Капацитетът на центровете на Държавната агенция за бежанците е запълнен на 37,6 процента към 30 септември. Настанени в тях са 1940 души, а на външен адрес - 306 лица. От началото на 2021 г. в центровете са били приети 5 961 човека, като от тях 4219 са напуснали самоволно, а 928 с предоставена закрила.

В домове на Дирекция "Миграция"-МВР към 30 септември са били настанени 999 души от 1300 капацитет.
Към 30 септември, от 5961 души подали молба за закрила у нас бежански статут са получили 72 лица, а хуманитарен статут - 1 267. Останалите са получили откази или производството по молбата им е било прекратено. За същия период на дирекция "Социално подпомагане" са били предадени 94 непридружени малолетни и непълнолетни чужденци.

Общо 569 граждани на трети страни са върнати от българските власти, от тях 92 принудително.