Виждали ли сте в центъра на Бургас разголени мъже и жени в разгара на лятото, които се сливат с делово облечените минувачи, които бързат за работа? Гледката е обичайна за сезона, когато по централните улици често се виждат мъже, разсъблечени до кръста с недотам естетична физика, както и жени, чието облекло е подходящо за плажа, но не и за официални институции. На тези гледки ще бъде сложен край, ако бъде прието предложението на най-младия общински съветник от ГЕРБ Румен Ангелов. Той предлага промяна в Наредбата за опазване на обществения ред, която да бъде гласувана от Общинския съвет в Бургас.

През последните години в Бургас сме свидетели на едно поведение, което е в разрез с моралните норми за нормален външен вид и поведение. Това е ходенето без дрехи и с боси крака на лица от мъжки и женски пол в ЦГЧ, което смущава и нарушава спокойствието на гражданите на Бургас. Подобни гледки по центъра уронват престижа ни като Най-добър град за живеене в България в лицето на всички туристи, които ни посещават всяка година. В ЦГЧ се намират голям част от туристически обекти и голяма част от официални институции,които се посещават ежедневно от огромен брой хора. Почти всички от тези обекти имат свой вътрешни правилници, с които ограничават достъпа на подобни лица, но тези разпоредби не могат да се приложат върху улиците и пешеходните зони в непосредствена близост около тях. От началото на летния сезон тази тема започна да представлява силен обществен интерес и все повече граждани изразяват възмущението от подобно поведение и настояват за предприемане на ограничаващи мерки“, смята Румен Ангелов.

Той предлага да се въведе забрана за придвижването на лица в неприличен външен вид в ЦГЧ в карето с граници: бул. „Демокрация” , бул. „Сан Стефано” и бул. „Мария Луиза”;бул. „Иван Вазов” и ул. „Булаир”. Забраната ще се отнася за описаните улици, официалните институции и обектите, свързани с предоставянето на административни, образователни и обществени услуги, както и на местата за обществен отдих, култура и комуникации. На физически лица, извършили нарушение, ще се налага глоба в размер от 100 до 300 лева.

Под “неприличен външен вид” ще се разбира ходенето без дрехи, голи до кръста, без обувки или чехли.